Görüşlerinizi
Paylaşın
SATIN ALMA YÖNETİCİSİ/ SORUMLUSU VE ELEMANINA AİT ULUSAL MESLEK STANDARTLARI HAKKINDA DUYURU

Sayın Yetkili,

 

Bilindiği üzere; ülkemizde meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur.

 

Kurumun çalışma alanlarını düzenleyen ilgili mevzuat gereği; meslek standartları taslaklarının Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından objektif ölçütlere göre seçilecek kurum/kuruluşlara hazırlatılması ve yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilerek gerekli görülen hallerde hazırlama usulüne göre güncellenmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Belirtilen çerçevede; Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yaptığı protokole istinaden hazırlanmış olan Satın Alma Yöneticisi (Seviye 6), Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5) ve Satın Alma Elemanı (Seviye 4) mesleklerine dair ulusal meslek standartları, beş yıllık sürenin dolması nedeniyle, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türkiye Satın Alma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) işbirliği ile güncellenmiştir.

 

Güncellenmiş olan meslek standartlarına ilişkin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmakta olup çalışmaya katılım ve katkınız, işletmelerimiz ve ilgili personeli için geleceğin iş piyasasının kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşımaktadır.

 

Söz konusu meslek standartları aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, görüşlerinizi yine aşağıda yer alan "Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu"nu doldurmak suretiyle en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ankara Ticaret Odası (ATO) Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A 06530 Çankaya/ANKARA adresine posta yoluyla veya secil.dereli@atonet.org.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla.