Görüşlerinizi
Paylaşın
T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE DUYURUSU

-Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan metinlerine ulaşmak için eklere tıklayınız. (Ek_1) (Ek_2) (Ek_3) (Ek_4) (Ek_5)

-Özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesinde bulunan %3,37 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye ait iştirak hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

-Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 11081 no.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirilmesine ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

-Özelleştirme kapsam ve programında bulunan; İzmir ili, Aliağa ilçesinde yer alan taşınmaz ve üzerinde bulunan varlıkların özelleştirilmesine ilişkin süre uzatımı ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

-Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.