Görüşlerinizi
Paylaşın
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE DUYURULARI

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Dinar 2 Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve bu alan üzerindeki binaların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.