Görüşlerinizi
Paylaşın
MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ (MEDOS) HAKKINDA DUYURU

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin; ihracatçı firmalar veya gümrük müşavirleri tarafından düzenlenmesi, Odalar tarafından onaylanması ve Gümrük İdareleri tarafından vizelenmesi işlemlerinin, TOBB Medos (https://medos.tobb.org.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesine, aşağıda belirtilen tarihlerde başlanacaktır.A.TR DOLAŞIM BELGESİ


14 MAYIS 2018


EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ

D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ

MENŞE İSPAT BELGESİ (İRAN)

MENŞE İSPAT BELGESİ (MALEZYA)


 

 


28 MAYIS 2018

 

FORM A  ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULDE A.TR BELGESİ


 


2 TEMMUZ 2018Bu kapsamda, öncelikle ihracatçı firmaların veya gümrük müşavirlerinin, herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzaya (e-imza) sahip olmaları gerekmektedir.


TOBB Medos (https://medos.tobb.org.tr/) sistemine giriş yapılabilmesi için, ilk kullanımda "E-imza eklentisi" bölümünden "Eklentiyi İndir" kısmından ArkSigner programının yüklenmesi gerekmektedir.

 

Bu işlemden sonra e-imza (token) takılı olarak (https://medos.tobb.org.tr/) adresine girilerek "Üye Girişi" bölümünden işlemler gerçekleştirilecektir. İşlemin tamamlanması için, Odamızdan satın alınan Menşe ve Dolaşım Belgelerinin e-imzalı çıktısının alınması gerekmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.