Görüşlerinizi
Paylaşın
ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYETİ HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 26.10.2018 tarih ve 0341/438 sayılı ilgi yazısında, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği 17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Yazıda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik, yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturulabilmesine imkân tanıdığına da yer verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvurularının 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başladığı belirtilen yazıda, şu ana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz oluşuna dikkat çekilmiştir.

31.12.2019 tarihinden sonra 17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen tutarları aşan alımların "Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne" göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimize duyurulur.