Görüşlerinizi
Paylaşın
ÜYELERİMİZ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Üyelerimizin Dikkatine,

 

- 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde, 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken borçları süresinde ödemeyerek, 7143 sayılı Kanun hükümlerini ihlal eden üyelerimiz, ihlale neden olan tutarları Şubat 2019 ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Odamıza müracaat ederek tek seferde ödeyebilecektir.

 

- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca, iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak bu üyeler meslek grupları ve seçmen listesinden silinecektir.

 

- Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi, Oda aidat borçlarını ödemeye ve/veya Oda kayıtlarının güncelliği konusunda www.atonet.org.tr/eatogiris adresinden inceleme yaparak varsa adres ve durumlarındaki değişiklikleri Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ettirmeye davet ederiz.