Görüşlerinizi
Paylaşın
TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ HAKKINDA

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba Günü 10.00 - 16.00 saatleri arasında Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:5/A Söğütözü/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Odası Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 11 Şubat 2019 Pazartesi  gününden itibaren en geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesinin (yeni tarihli olmak kaydıyla) aslı ile Odamıza yapılacaktır.

 

Seçimde oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacak ve oylar, oy verenin kimliğini ispata yarar oda/borsa veya bir başka resmi kuruluşça verilen belgenin ibrazı ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılacaktır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanabileceklerdir. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanların oy kullanamamaları mevzuat gereğidir.

 

Oylar, Odamızca hazırlanan oy pusulalarının, üzerinde Odanın mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılarak kullanılacaktır.

 

Seçmen listelerine itirazlar, bu listelerin yayımlandığı gün (11 Şubat 2019 Pazartesi günü) itibariyle 2(iki) iş günü içinde Odamız Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

ANKARA TİCARET ODASI

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

Ek: Seçmen Listesi (7 Sayfa)