Görüşlerinizi
Paylaşın
BASINÇLI KAPLARIN TEST VE MUAYENELERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfta bulunularak, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Sözleşmesine (ADR) taraf olma sürecinin 2010 yılında tamamlandığı ve bu çerçevede ilgili mevzuatlar ile Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Loydu'nun çeşitli test ve muayene işlemleri için yetkilendirildiği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanlar, tank konteynerler ile CSC Konvansiyonu kapsamına giren dökme yük konteynerlerin onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerine ilişkin bir duyuru yapılmıştır.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası