Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI EĞİTİM GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ

1. Ankara Ticaret Odası tarafından " Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Eğitim Gezisi Hizmeti Alımı İşi", İdari ve Teknik Şartnamede yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.


2. İstekliler, teklif ettikleri toplam bedelin en az %3'ü tutarındaki geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


3. İhale dokümanı, "Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA" adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.


4. İhale dokümanına ilişkin (0312) 201 81 77 - 07 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.


5. İsteklilerin, ihale zarflarını en geç 15.03.2019 Cuma günü saat 17.00'a kadar Ankara Ticaret Odası'nın "Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA" adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.


6. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


7. Konsorsiyumlar, bu ihale için başvuruda bulunamazlar.


8. Ankara Ticaret Odası, Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.