Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO REKLAM AJANSI HİZMET ALIMI İŞİ

Sizi, Ankara Ticaret Odası "Reklam Ajansı Hizmet Alımı İşi" için teklif vermeye davet ediyoruz.

 

Söz konusu alım, Ankara Ticaret Odası tarafından "Reklam Ajansı Hizmet Alımı İşi", İdari ve Teknik Şartnamede yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

İstekliler, teklif ettikleri toplam bedelin en az %3'ü tutarındaki geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

 

İhale dökümanı, "Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA" adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

 

İhale dökümanına ilişkin 0(312) 201 81 07-77 no.lu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

 

İsteklilerin, ihale zarflarını en geç 12.04.2019 Cuma günü saat 17.00'a kadar Ankara Ticaret Odası'nın "Söğütözü Mah.2180. Cad. No: 5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA" adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

 

Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar, bu ihale için başvuruda bulunamazlar.

 

Ankara Ticaret Odası, Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitine ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

 

Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.