Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU HAKKINDA

20.03.2019 tarihinde Odamız web sayfası üzerinden Ticaret Sicili Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Hukuk Fakültesi mezunlarından 6 (altı) Uzman Yardımcısı Sınav duyurusu yapılmıştır. Duyuruya göre başvuru şartlarını taşıyan 41 (kırkbir) adet geçerli müracaat bulunmaktadır. Bu kapsamda sözlü sınav, 17.06.2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

SINAVA KATILACAKLAR

 

Müracaatlar arasından, KPSSP4 puan türünden aldığı puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanan ilk 18 (onsekiz) aday (asil), Odamızca tayin edilen yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınava katılmayan asil aday sayısı kadar yedek aday, sözlü sınav tarihinin sonrasında ilan edilecek tarihe göre sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile sınava girebileceklerdir.

 

SINAV TARİHİ

 

Sınav, 17.06.2019 tarihinde ekli listede gösterildiği şekilde adaylara ayrılan gün ve saatte yapılacaktır.

 

SINAV YERİ

 

Ankara Ticaret Odası

Adres: Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 201 8252

 

SINAV KONULARI

 

Sözlü sınav, adayların genel kültür ve hukuk bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır.                                                                                  

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır. Başarı puanı, sözlü sınav puanı ile KPSSP4 puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanının eşitliği halinde Yabancı Dil puanı yüksek olan aday tercih edilir. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

Sonuçlar, http://www.atonet.org.tr adresinden ilan edilecektir.

 

Aday listesi için tıklayınız.
NOT: Geçersiz müracaat listesi için tıklayınız.