Görüşlerinizi
Paylaşın
YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İRTİFAK HAKKI İHALE DUYURUSU

03.07.2019 tarihinde 4706 sayılı Kanunun Ek-3 maddesi ve maddenin uygulanmasına ilişkin Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında irtifa hakkı tesis edilecek taşınmazlara ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.