Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMET SEKTÖRÜ 'ORTAK AKIL' İÇİN ATO'DA BULUŞTU

BAŞKENT'İN HİZMET SEKTÖRÜ'NÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ATO'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMA KONFERANSINDA ELE ALINDI.

ATO BAŞKANI BARAN: "ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZİ MARKA HALİNE GETİRİP KAYNAKLARIMIZI İÇERDE TUTALIM"

14 ŞUBAT 2020-Ankara Ticaret Odası (ATO) gelir ve istihdamın önemli bölümünü sağlayan hizmet sektörünün bugününün ve yarının mercek altına alınması için, Atılım Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin'in moderatörlüğünde, ATO'nun hizmet sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 20 komitesinin üyelerinin katılımıyla "Hizmet Sektörü Arama Konferansı" gerçekleştirdi.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen arama konferansının açılışına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar, Sabah Gazetesi Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel katıldılar.

"YERLİ ÜRETİMİN GELİŞME VE YERLİ MARKALARIN GÜÇLENMESİ"-

ATO Başkanı Baran, ekonomilerin tarım, sanayi ve hizmet sektörü üzerinden gelir elde ettiğini belirterek, Türkiye'de hizmet sektörünün diğer sektörlerin önünde olduğunu anlattı. Ankara ekonomisinin yüzde 68,5'inin hizmet sektöründen oluştuğunu kaydeden Baran, sektörün istihdamdaki payının yüksekliğine dikkat çekti. Uluslararası markaların Türkiye'de kolaylıkla yer bulduğunu ve gelir sağladığını kaydeden Baran, "Hizmet sektörünün gelişmesi için yerli üretimimizin gelişmesi ve yerli markalarımızın güçlenmesi gerekiyor. Üretim de hizmet de yerli olunca bunun zenginliği de ülkemizde kalır. Ürün ve hizmetlerimizi marka haline getirip kaynaklarımızı içerde tutalım" dedi. Türkiye'nin dünyanın en çok otomobil ihraç eden ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Baran, bu alanda da karlılığın yükselmesi için yerli üretimin önemini dile getirdi. Türkiye'nin 2019 yılında 52 milyon turistle dünya altıncısı olduğunu belirten Baran, turizm gelirlerinde de aynı sıralamada yer alabilmenin yolunun markalaşmadan geçtiğini söyledi. Baran, teknolojideki gelişmelere de değinerek, hizmet sektöründe doğru konumlanabilmek için dördüncü sanayi devrimini iyi takip etmek ve işgücü eğitimini buna göre yapmak gerektiğini kaydetti.    

-"REKABET NEREDE, VERİMLİLİK ORADA"-

Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar da konuşmasında, ekonominin mal ve hizmet üretimi olmak üzere iki ana sektörden oluştuğunu kaydederek hizmet ekonomisi içinde çalışanların istihdam içerisindeki paylarının çok yüksek olduğunu söyledi. Endüstri 4.0, yapay zeka, üretimde robot kullanımı, dijital ekonomi, e-ticaret gibi gelişmelerle ile birlikte yavaş yavaş sektörlerde çalışanların yerini robotların almaya başladığını kaydeden Cansızlar, teknoloji ve makineleşme yüzünden hem tarım hem de sanayi sektöründe işsizliğin arttığını ve oradan çıkacak iş gücünün hizmet sektöründe istihdam edileceğini söyledi. Ankara'nın hizmet sektöründe yoğun bir şehir olduğunu kaydeden Cansızlar, Ankara'nın başkente yakışır hizmet üreten bir kent haline dönüşmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Cansızlar, "Ankara, bilimle, kültürle, fuar alanıyla birlikte bir finans ve yönetim merkezi de olmak zorunda. Profesyonellikten, verimlilikten, rekabetten bahsediyorsak hizmet sektörü hangi alanda olursa olsun eğitimle taçlandırılmalı" diye konuştu.

-İŞİN TEMELİNDE EĞİTİM VAR-

Sabah Gazetesi Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, hizmet sektörünün Türkiye'de bir işten başka bir işe geçiş aracı olarak kullanıldığını belirterek, gelişmiş ülkelerde ileri yaşlarda insanların hizmet sektöründe istihdam edilerek mesleklerini icra ettikleri örneğini verdi. Altınışık, "Toplum maalesef hizmet sektörünü meslek olarak görür hale gelmedi" dedi. Sektördeki insan faktörünün önemine değinen Altınışık, ekonomik yatırımların yanı sıra insana da yatırım yapılması gerektiğini ifade etti. Altınışık, "Hangi sektör olursa olsun bu işin temelinin eğitimden geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

-"YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR"-

Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel, konuşmasında dünya genelinde hizmet sektöründe gelişen teknoloji ve e-ticaretle birlikte işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan büyük bir kesimin varlığından bahsederek ilerleyen yıllarda teknolojinin insan gücünün önüne geçmeye başlayacağını söyledi. Gürel, "Ülke olarak üzerimize düşeni yapabileceğimiz en iyi hamle yetişmiş ve nitelikli insan sayısıyla teknolojiyle yarışmak olacaktır. E-ticaretle birlikte hizmet sektöründe 10 yıl sonra bambaşka konular konuşulacak. Hizmet sektöründe nitelikli personel sayısını artırdığımız sürece teknoloji ile insan arasındaki yarışta teknolojiye teslimiyeti bir adım daha öteleyebilme şansımız olacak" dedi.

Hizmet sektörünün ekonomideki büyüklüğüne dikkat çeken Gürel, "Hem tarım hem sanayi alanında aslında olmamız gereken noktada olamamamızın bir göstergesi de hizmet sektöründeki rakamların tarım ve sanayiye oranla iki kat fazla olması. Bu şehrin kalkınması için gerekli ticari altyapılar kurulurken hizmet sektörünün de gerekli personel ve altyapısının hazırlanması gerekiyor. Hizmet sektörünün teknolojik dönüşüme ayak uydurma noktasında bir yol haritasına ihtiyacı var" dedi.

-SORUN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI-

Açılış konuşmalarının ardından Atılım Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Pekin Özgen'in sunumuyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Sunumunda, hizmet sektörünün sosyal değişmelerden etkilendiğini, küreselleşme ile yeni pazarlara açılmanın kolaylaştığını ve farklılık ortaya koyarak ayakta kalmanın mümkün olduğunu dile getiren Özgen, farklılaşma, müşteri odaklılığı ve verimlilik artışı ile değer yaratmanın önemine değindi.

Çalıştayda ATO üyeleri, "Sorun Ağacı Geliştirme Çalışması"yla hizmet sektörünün sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin ortak akıl aradılar. Çalıştaydan çıkan sorun ve çözüm önerileri önümüzdeki günlerde rapor halinde ATO tarafından açıklanacak.

ATO'nun düzenlediği "Hizmet Sektörü Arama Konferansı"na ATO'nun 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi, 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi, 38 No'lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi, 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi, 54 No'lu Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Meslek Komitesi, 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi, 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi, 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi, 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu'nun temsilcileri katıldı.