Görüşlerinizi
Paylaşın
ŞİRKET KURULUŞLARINDA TEK HİZMET NOKTASI


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) Eylem Planı çerçevesinde, "7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından şirket kurma işlemleri kolaylaştı.


Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından "tek noktadan hizmet" uygulamasını başlattı.

 

Üyelerimize Ne Kolaylık Sağlıyoruz?

 

  • Şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları için Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tek temas noktası oluyor.

 

  • Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda defter tasdiki için notere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü eliyle defterler tasdik ediliyor, aynı işlem tür değişikliği tescili için de uygulanıyor.

 

  • Limited şirket, kooperatiflerdeki kuruluş sözleşmesi ve istenildiğinde Anonim Şirketler için kuruluş sözleşmesi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde imzalanabiliyor.

 

  • Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde zorunlu olan imza beyannameleri ile her türlü temsil ilzam tescilinde istenen imza beyannamesi, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yetkilendirilmiş personel huzurunda düzenlenebiliyor.

 

  • Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmeden, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde elektronik ortamda sosyal güvenlik kaydını yaptırabiliyor.

 

  • Üyelerimiz, daha önce bankalar aracılığıyla ödedikleri Rekabet Kurumu payını da yine Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü vasıtasıyla ödeyebiliyor.

 

Uygulama sayesinde üyelerimiz noter, banka, vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumlara gitmeye gerek kalmadan, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gelerek tek bir noktadan şirket kuruluş işlemlerini ve oda üyelik kaydı işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şirket kurmak için uygulanan 7 ayrı prosedür, bir tek adımda tamamlanmış oluyor.