Görüşlerinizi
Paylaşın
ANKARA SAĞLIK TURİZMİ PROJESİNE İLİŞKİN ORTAK İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALIMI İŞİ

Sayın Yetkili,1. Ankara Ticaret Odası "ANKARA SAĞLIK TURİZMİ PROJESİNE İLİŞKİN ORTAK İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALIMI İŞİ'' için hazırlanmış ihale dokümanları ekte sunulmuştur.

2. Ekte yer alan İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teklif Mektubunun İhale dokümanlarının okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiğine ilişkin firma yetkilisi tarafından her sayfasının kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.

3. İsteklilerin, tekliflerini en geç 23.03.2022 Çarşamba günü saat 17.00 'e kadar; Ankara Ticaret Odası-Satınalma Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2176.Cadde No:1/1 06530 Çankaya/ANKARA adresine Kapalı Zarf İçerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

4. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

6. İrtibat için; (312) 201 81 07 - 14 - 77 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

7. Ankara Ticaret Odası, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.2022 HİSER - İdari Şartname

2022 HİSER - Sözleşme Tasarısı

2022 HİSER - Teknik Şartname

EK1_Teklif Mektubu

EK2_Geçici Teminat Mektubu Örneği

EK3_Kesin Teminat Mektubu Örneği

Taahhütname

Zeyilname


Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla, 

Ankara Ticaret Odası 

Genel Sekreterlik