100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
ANKARA TİCARET ODASI KURUMSAL LİSANSLAMA YERİNDE DESTEK HİZMETİ VE DANIŞMANLIK ALIMI İŞİ

Ankara Ticaret Odası tarafından "KURUMSAL LİSANSLAMA YERİNDE DESTEK HİZMETİ VE DANIŞMANLIK ALIMI İŞİ'' için ihale yapılacaktır.


  1. "KURUMSAL LİSANSLAMA YERİNDE DESTEK HİZMETİ VE DANIŞMANLIK ALIMI İŞİ'' için hazırlanmış ihale dokümanları Ankara Ticaret Odası Satınalma Müdürlüğü'nden bedelsiz temin edilebilir.

  2. İhale dokümanlarının okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiğine ilişkin firma yetkilisi tarafından her sayfasının kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.

  3. İsteklilerin tekliflerini en geç 27 Nisan 2022, Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar; Ankara Ticaret Odası-Satınalma Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No:1/1 06530 Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile ya da elden teslim etmesi gerekmektedir.

  4. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

  5. E-posta, telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


(312) 201 81 07 - (312) 201 81 14 - (312) 201 81 77 no'lu telefonlardan bilgi alınabilir.

Ankara Ticaret Odası, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Ankara Ticaret Odası

Genel Sekreterlik