Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'DAN "YARATICI EKONOMİ"YE GİRİŞİMCİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK PROJE

ANKARA TİCARET ODASI'NIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRDİĞİ "MESLEĞİM KÜLTÜRÜM: KÜLTÜREL ÜRETİCİLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER GELİŞİMİ PROJESİ" TANITIM TOPLANTISI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI YAVUZ VE ATO BAŞKANI BARAN'IN KATILIMIYLA YAPILDI.

ATO BAŞKANI BARAN: "MESLEKİ EĞİTİMİ, GİRİŞİMCİLİK VE YARATICI EKONOMİYLE BULUŞTURACAĞIZ"

3 AĞUSTOS 2022-Ankara Ticaret Odası'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) koordinatörlüğünde yaratıcı ekonomiye girişimci kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu'nun açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Çetinkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası'nın mesleki eğitimde ilk defa yaratıcı kültür endüstrilerine odaklanan bir projeye imza attığını belirterek, "Proje ile mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı ekonomiyle buluşturacağız" dedi.

Yaratıcı kültür endüstrilerinin özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen gün daha çok gündeme gelerek, ekonomideki payını artırdığına dikkat çeken Baran, projeyle kültür endüstrileri ile ilişkili alanlarda teknik eğitim gören 16 ila 29 yaş arası gençleri girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

-"MESLEKİ EĞİTİM SANAYİ SİTELERİNE SIKIŞMAKTAN KURTULACAK"-

Ankara Ticaret Odası olarak mesleki eğitim, nitelikli işgücü, kariyer gelişimi ve girişimcilik konularını önemsediklerini ve bu konuda eğitimler düzenleyerek, projeler hayata geçirdiklerini anlatan Baran, "Mesleki ve teknik eğitimden mezun olan gençlerimiz, iş aramak yerine, yaratıcı endüstrilerde yetenek ve deneyimini ortaya koyarak kendi gelirini elde edeceği hatta istihdam sağlayacağı donanıma kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Yaratıcı kültür endüstrilerinin gerek ekonomiye katkısı gerekse yarattığı istihdam nedeniyle kıymetli bir alan olduğunu ifade eden Baran, "Bu projeyle yaratıcı endüstrilerde kültürel değerlerimizi temel alacak teknik kadrolar yetiştirilecek. Böylece mesleki eğitim, sanayi sitelerine sıkışmaktan kurtulup, çağın gereklerine uygun biçimde, köklü kadim kültürümüze dayanan ama ufku dünyaya dönük yeni üretimlere açık hale gelecek" dedi.

YAVUZ: "KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN İSTİHDAMDAKİ PAYI YÜZDE 4,34"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da toplantıda yaptığı konuşmada, kültür endüstrilerinin ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet yaratan özellikleriyle gelişmişliğin ve kalkınmanın önemli kaldıraçlarından ve bileşenlerinden biri olduğunu söyledi. Yavuz, yüksek katma değere sahip olan kültür endüstrilerinin ve bu alanda üretim yapan özellikle gençlerin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için kültür endüstrilerine her zaman özel önem verdiklerini ve destekler sağladıklarını kaydeden Yavuz, alanın ekonomik etkisini ve önemini ülkemiz açısından ortaya koyabilmek için onar yıllık dilimlerle ölçümlemeler yaptıklarını ifade etti. Yavuz, "2018 yılı sonu itibariyle Gayri Safi Milli Hasılamız içinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 2,88. Bu oran, sağlık-sosyal hizmetler veya bilgi-iletişim gibi son derece önemli sektörlerin payının üzerinde. Kültür endüstrilerinin istihdam içindeki payı ise yüzde 4,34. Bu hacim ile kültür endüstrilerimiz, gayrimenkul, finans, sigorta, madencilik, bilgi-iletişim, idari hizmetler gibi sektörlere göre çok daha fazla istihdam imkânı sağlıyor. Yaptığımız ölçümlerde bunun düzenli olarak artmakta olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu yaratılan istihdamın -ne mutlu ki- büyük kısmı da gençlerimizin sevdiği ve çalışmak isteyeceği alanlar" diye konuştu.

Genç, dinamik ve iyi eğitimli insan kaynağını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için son 20 yılda altyapı, mevzuat, içerik anlamında pek çok kapsamlı çalışma gerçekleştirdiklerini ve kültür endüstrileri alanında da destek mekanizmaları hayata geçirdiklerini anlatan Yavuz, bu projelerin en önemlilerden birinin de Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı olduğunu söyledi. Yavuz, "Bu destek programıyla iki hedefimiz var. İlk olarak kültür endüstrileri alanında girişimciliğini teşvik etmek, ikinci olarak ise yine gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser üretme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak oldu" dedi. Yavuz, "Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi"nin program kapsamında destek verdikleri kıymetli projelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.  

REKTÖR MÜDERRİSOĞLU: "SANAT VE ZANAATA DEĞER KATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu ise yaptığı konuşmada Başkent Üniversitesi olarak, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (YAKEM) kurulduğu 2016 yılından bu yana yerel yönetimler, üniversiteler kamu kurumları sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yaratıcı endüstrilerin gelişmesi amacıyla çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti. Müderrisoğlu, "Yapılan araştırmalarla bilgi ve deneyimimizi daha geniş bir kitleyle paylaşarak ülkemize daha iyi hizmet sunma imkânı sağlamış oluyoruz. Bu proje mesleki eğitime yaratıcı bir bakış açısını kazandıran ilk proje. Dünyada çok tartışılan mesleki eğitimin yaratıcılık, yenilikçiliğine de cevap vermeye çalışıyor. Kültürün sadece korunmasını değil küresel dinamiklere uygun sürdürülebilen modellerle yaşatılmasını hedefliyor. Bu projeyle Türkiye'nin yaptığı atılıma ivme kazandırmayı, sanat ve zanaata değer katmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı ile Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM)'den Dr. Erman M. Demir proje hakkında sunum yaptı.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri Kurs Programı Mezunu Zehra Doğan, Altındağ Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezleri Mezunu Melike Atak, Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Mezunu Özgür Dönmez'in başarı hikâyeleri paylaşımının ardından teşekkür belgesi ve hediye takdimine geçildi.

ATO Başkanı Baran, ATO'nun Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliği ile birlikte serebral palsili gençlere yönelik hayata geçirdiği "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" projesi kapsamında eğitimini tamamlayarak ticaret hayatına atılan Efe Arslan'ın e-ticaret sitesinden satın alınan tişörtleri katılımcılara hediye etti.

Toplantıya, Altındağ Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Karabudak, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Polat, Çankaya Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özgür Erdem İncesu, KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Başkanı Fatih Ayhan, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş da katıldı.