100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
FAS DEMİR YOLU OFİSİ (ONCF) TARAFINDAN AÇILAN İHALE HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan 27 Aralık 2022 tarihli yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 21.12.2022 tarihli yazısına atıfta bulunarak, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir.

İhalenin tahmini bütçesinin 55.440.000,00 (ellibeşmilyondörtyüzkırkbin) Fas Dirhemi (yaklaşık 5,29 Milyon Dolar) olduğu bilgisi verilen yazıda, ihaleye katılması için aday tarafından 831.600,00 (sekizyüzotuzbirbinnaltıyüz) Fas Dirheminin (yaklaşık 79.360,23 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin Rabat Ticaret Müşavirliğimizle (rabat@ticaret.gov.tr) iletişime geçmesi gerekmektedir.

İhale ilan metni için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası