Görüşlerinizi
Paylaşın
23. KOMİTE -
AKTARLAR VE ÇİÇEKÇİLER MESLEK KOMİTESİ
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENELERİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

T.C. Ankara Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden tarafımıza gönderilen yazıda; Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemlerin; 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu kanun hükümlerine göre çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetki alanına göre; İl Müdürlükleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurlukları ve Bakanlıkça yetkilendirilen Yetkili Muayene Servislerince yürütüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda, ilgili Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11/1/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklendiği bildirilmektedir.

Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarının, 28/2/2019 tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ölçü aletinin türüne göre ilgili İl Müdürlüklerine, Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluklarına ve yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabilecekleri bildirilmektedir.

Bu doğrultuda; söz konusu muafiyetin amacına ulaşması, ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının cezai duruma düşmelerinin ve olabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası