Görüşlerinizi
Paylaşın
45. KOMİTE -
BOYA SATICILARI VE İMALATÇILARI MESLEK KOMİTESİ
İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Adalet Bakanlığının 26.03.2018 tarih ve E.138/5531 sayılı yazısında belirtilen "Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile Konkordato Gider Avansı Tarifesi Taslağı"na ilişkin görüş talebini 06.04.2018 tarihine kadar meskom@atonet.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

 

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

"Görüş Bildirme Formu"na ulaşmak için tıklayınız.