Görüşlerinizi
Paylaşın
45. KOMİTE -
BOYA SATICILARI VE İMALATÇILARI MESLEK KOMİTESİ
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Tahsilat, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesi Müdürlüğü'nden tarafımıza ulaşan yazıda, Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı, sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı ve anılan sistem aracılığıyla tebliği yapılabilecek belge türleri belirtilmiştir.

Buna göre tebliğ yapılabilecek belge türleri aşağıda şöyle sıralanmıştır:

1. Tahsilat Takip Programı (TTP) üzerinden üretilen;

-Ek Tahakkuk Kararları

-Ceza Kararları

-İtiraz Kararları

-Geri Verme Kararları

-Kaldırma Kararları

-Tecil-Taksitlendirme Kararları

2. EBYS üzerinden üretilen ve taraf bilgisi e-Tebligat Sistemi üzerinden eşleştirilebilen tüm yazışmalar.


Saygılarımızla.