Görüşlerinizi
Paylaşın
5. KOMİTE -
HAYVANSAL ÜRETİM MESLEK KOMİTESİ
RUSYA FEDERASYONU YASAKLANAN ÜRÜNLER HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Rusya Federasyonu Yasaklanan Ürünler konulu 25.12.2017 tarih ve 19983 sayılı yazısı EK_1'de bulunmakta olup; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nden (IRU) 20.12.2017 tarihinde alınan bir yazıda, 25 Ekim 2017 tarihi itibariyle Rusya Federasyonu sınırlarına ithal edilecek Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Avusturya, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda ve Lihteştayn menşeli bazı tarım ürünlerine, hammaddelere ve gıda ürünlerine yasak getirildiği bildirilmektedir.