Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF MERKEZ NAKLİ (GELEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri
Ana Sözleşme Tadil metni Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
111. Maddeye Göre Belge Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Genel Kurulda yönetim kurulu üyesi seçimi yapılması halinde (görev süresi devam etmesine rağmen, temsil yetkisi sonlandırılan yönetim kurulu üye sayısı kadar ayrıca yetki iptal harcı tahsil edilecektir) , yönetim kurulu üyelerine ait, görev taksiminin yapıldığı Yönetim Kurulu Kararının da getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda seçilen yönetim kurulu üyesi sayısı kadar temsil ilzam harcı ve Sicil Tasdiknamesi harcı tahsil edilecektir.