Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF KARAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Son alınan Sicil Tasdiknamesi üzerinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde iade edilmelidir. Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış müştereken imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Yönetim Kurulu Kararı (Müdürlüğümüzce Tasdikli Sureti) Adres değişikli olması halinde, eğer adres Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından değiştirilmiş ise; Numarataj Şube Müdürlüğü Üst Yazısı Aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca bu yönde bir karar alınmasına gerek yoktur
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri Yönetim organı üyelerinin tamamının toplantıya katılmaması halinde