Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
2019 Yılı Aidat Tarifesi


YILLIK AİDAT

DERECELER

YILLIK AİDAT (TL)

1.DERECE

395,00

2.DERECE

325,00

3.DERECE

270,00

4.DERECE

260,00

5.DERECE

255,00

6.DERECE

250,00

7.DERECE

245,00

 

MUNZAM AİDAT

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2019 yılı için 25.584 TL'dir.


AİDAT ÖDEMELERİ

  • Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.