Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
2020 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi


YILLIK AİDAT

DERECELER

YILLIK AİDAT (TL)

1.DERECE

550,00

2.DERECE

500,00

3.DERECE

450,00

4.DERECE

400,00

5.DERECE

300,00

 

MUNZAM AİDAT

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2020 yılı için 29.430,00 TL'dir.


AİDAT ÖDEMELERİ

  • Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.