Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
2021 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi


DERECELENDİRME TARİFESİ (TL)

DERECELER

YILLIK AİDAT (TL)

1.DERECE

600,00

2.DERECE

550,00

3.DERECE

500,00

4.DERECE

450,00

5.DERECE

357,75

 

MUNZAM AİDAT

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2021 yılı için 35.775,00 TL'dir.


AİDAT ÖDEMELERİ

  • Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.