Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
2022 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi


DERECELENDİRME TARİFESİ (TL)

DERECELER

YILLIK AİDAT (TL)

1.DERECE

715,00

2.DERECE

655,00

3.DERECE

595,00

4.DERECE

535,00

5.DERECE

510,00

 

MUNZAM AİDAT

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın binde 5'i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2022 yılı için 50.040.00 TL'dir.


AİDAT ÖDEMELERİ

  • Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.