Görüşlerinizi
Paylaşın
TİCARET NOKTASI
Üyelik Kayıt Ücretleri Tarifesi


2018 YILI ÜYELİK KAYIT ÜCRETİ TARİFESİ


SERMAYE

DERECE

KAYIT ÜCRETİ

Sermaye Şirketleri

8

200,00

1,00

4.999,00

7

200,00

5.000,00

9.999,00

6

205,00

10.000,00

19.999,00

5

210,00

20.000,00

29.999,00

4

215,00

30.000,00

39.999,00

3

225,00

40.000,00

49.999,00

2

270,00

50.000,00

ve yukarısı

1

330,00