Görüşlerinizi
Paylaşın

ATO AKADEMİ


ATO AKADEMİ; ATO tarafından farklı birimleri üzerinden mevcutta üyelerine sunulan ve personeline verilen eğitim hizmetlerinin tek çatı altında yönetilmesi, izlenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının tümünü kapsayan sürdürülebilir bir sistem kurularak eğitim faaliyetlerine kurumsal kimlik kazandırılması ihtiyacına yönelik oluşturulmuştur.


ATO AKADEMİ'nin hedef kitlesi; ekonomik hayatın içinde girişimcilik, katma değer, Ar-Ge, verimlilik, büyüme, uluslararasılaşma, dijital dönüşüm vb. amaçları olan tüm şirketler, kurumlar, bu kurumların yöneticileri, çalışanları yada iş hayatına kendi işlerinin başında olarak katılmayı hedefleyen tüm girişimciler hatta ekonomik hayata henüz yeni hazırlanan öğrenciler ve çocuklardır.


ATO AKADEMİ hedeflediği bu geniş kitlenin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunabilmek amacıyla, geniş bir hizmet/proje yelpazesi uygulamayı stratejik bir farklılık ve misyon olarak kabul etmektedir.


Diğer yandan her gün değişen ihtiyaçları zamanında analiz etmek ve yenilikçi hizmetler geliştirmek, ATO akademinin kuruluşundan itibaren misyonunun önemli parçalarından birisi olacaktır.Hedefimiz;

İşgücü piyasası ve eğitim sektörünü yönlendiren ve katalize eden bir eğitim ve gelişim kampüsü olmakAmaçlarımız;

  • Bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünü yetiştirmek, geliştirmek ve belgelendirmek,
  • Eğitim alanında işletmelere uzun vadeli katkı sağlayacak hizmetler tasarlayıp, sunmak,
  • Üreten girişimci bir nesil yetişmesine katkı sağlamak,
  • ATO hizmetlerinin üyelere daha iyi aktarımı için personel üye ilişkilerini geliştirmek ve personel kurum aidiyetini arttırmak,
  • Üye ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve yenilik transferi yapmak.Detaylı bilgiye www.atoakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim : (312) 201 83 18