Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
KAPASİTE / EKSPERTİZ HİZMETLERİ

KAPASİTE RAPORU

Başvuru için gereken evrak ve ödenecek harç bedelleri

 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi
 • Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü)
 • Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi
 • Elektrik Faturası (son aya ait)
 • Kalite ve Marka Tescil Belgeleri vb. sertifikalar (varsa)
 • Daha önce düzenlenen Kapasite Raporu fotokopisi (varsa),
 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Kapasite Rapor onay ücretinin yatırıldığına dair belge [575 - (BeşYüzYetmişBeş) Türk Lirası olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıda IBAN numaraları belirtilen hesaplarından birine yatırılması gerekmektedir],

          TR100006400000142010785529 İş Bankası Akay Şubesi
          TR350004600153888000069072 Akbank Bakanlıklar Şubesi
          TR020001000760059943505032 Ziraat Bankası Akay Şubesi
          TR210001500158007293586413 Vakıflar Bankası Merkez Şube
          TR140001200131100016000038 Halkbank Çukurambar Ticari Şube 


 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücreti yatırıldığına dair belge (**)

 • Oda Hizmet Bedelleri (Eksper ücreti dahil): 650.00- (AltıYüzElli) Türk Lirası


ÖNEMLİ 

(**)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, "Kapasite Raporu" başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odasına yapmaları gerekmektedir.


İnternet Üzerinden Başvuru

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği?nin (TOBB) https://sanayi.org.tr  adresi üzerinden uygulamaya erişim sağlanır.
 • Firma kullanıcıları E-Devlet veya E-İmza bilgileri ile Sanayi Bilgi Sistemi'ne (SBS)  giriş yapabilirler. 
 • Firmanın Üye Sicil Sistemi'nde kayıtlı olması ve giriş yapan kullanıcının  işlem yapmaya yetkili kişiler arasında olması gerekmektedir.
 • Kapasite Raporu başvurusu için gereken adımları içeren eğitim dokümanına ulaşmak için tıklayınızEKSPERTİZ RAPORU

Ekspertiz Raporu - Gıda

Ekspertiz Raporu (Gıda) Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 

     (*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretleri, Ankara Ticaret Odası - Mali İşler Müdürlüğü veznelerine yatırılmaktadır.


Not: Odamız üyesi olmayan işletmelerin Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.


Ekspertiz Raporu - Diğer

Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu

Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler


     (*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretleri, Ankara Ticaret    Odası - Mali İşler Müdürlüğü veznelerine yatırılmaktadır.


Notlar: 

 • (*) Dahilde işlem ve mahrece iade gümrük ekspertiz raporlarında aynı başvuru kapsamında olmak kaydıyla iki (2) adet beyannameye kadar Oda hizmet harcı ve eksper bedeli birer adet olarak ücretlendirilir; iki (2) adet beyannameden fazla olan başvurularda ise ilave her beyanname için % 50 oranında Oda hizmet harcı ve eksper bedeli alınır.
 • Odamız üyesi olmayan işletmelerin Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Su İhtiyaç Belgesi

Su İhtiyaç Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuruda bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,
 • Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücreti yatırıldığına dair belge (*)
 • Hizmet Standartları Tablosu- 2021

    (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler  Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu

Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler
     (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


Notlar: 

 • (*) Dahilde işlem ve mahrece iade gümrük ekspertiz raporlarında aynı başvuru kapsamında olmak kaydıyla iki (2) adet beyannameye kadar Oda hizmet harcı ve eksper bedeli birer adet olarak ücretlendirilir; iki (2) adet beyannameden fazla olan başvurularda ise ilave her beyanname için % 50 oranında Oda hizmet harcı ve eksper bedeli alınır.
 • Odamız üyesi olmayan İşletmelerin Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu

Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler
     (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


Notlar: 

 • (*) Dahilde işlem ve mahrece iade gümrük ekspertiz raporlarında aynı başvuru kapsamında olmak kaydıyla iki (2) adet beyannameye kadar Oda hizmet harcı ve eksper bedeli birer adet olarak ücretlendirilir, iki (2) adet beyannameden fazla olan başvurularda ise ilave her beyanname için % 50 oranında Oda hizmet harcı ve eksper bedeli alınır.
 • Odamız üyesi olmayan İşletmelerin Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Faydalı Model

Faydalı Model Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler


      (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

 

Not: Odamız üyesi olmayan işletmelerin Faydalı Model Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Faydalı Model Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 •     Başvuru dilekçesi,
 •     Kapasite Raporu fotokopisi,
 •     Faydalı Model Kullanım Belgesi aslı,
 •     İmza Sirküleri,
 •     Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)
 •    Hizmet Standartları Tablosu- 2021

 (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

 Not: Odamız üyesi olmayan işletmelerin Faydalı Model Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.