Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
KAPASİTE / EKSPERTİZ HİZMETLERİ

KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi

Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu

Taahütname

- Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi, 

- Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü),

- Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi,

- Makine ve Teçhizat Demirbaş listesi ve değerleri (Mali Müşavir onaylı), 

- Kalite ve Marka Tescil Belgeleri vb. sertifikalar (varsa), 

- Daha önce düzenlenen Kapasite Raporu fotokopisi (varsa),

- Vergi Levhası fotokopisi, 

- Kapasite Rapor onay ücretinin yatırıldığına dair belge [450 - (DörtYüzElli) Türk Lirası olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hesabına yatırılması gerekmektedir], 

- Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücreti yatırıldığına dair belge (**) Hizmet Standartları Tablosu- 2019

 

İş Bankası Akay Şb.

TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

Akbank Bakanlıklar Şb.

TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Ziraat Bankası Akay Şb.

TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32

Vakıflar Bankası Merkez Şb.

TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

Halkbank Çukurambar T. Şb.

TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38


 

(**)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

 

Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, "Kapasite Raporu" başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odası'na yapmaları gerekmektedir.

EKSPERTİZ RAPORU

Ekspertiz Raporu - Gıda

Ekspertiz Raporu (Gıda) Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 

     (*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretleri, Ankara Ticaret Odası - Mali İşler Müdürlüğü veznelerine yatırılmaktadır.


Not: Odamız üyesi olmayan işletmelerin Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.


Ekspertiz Raporu - Diğer

Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu

Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler


     (*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretleri, Ankara Ticaret    Odası - Mali İşler Müdürlüğü veznelerine yatırılmaktadır.


Notlar: 

 • (*) Dahilde işlem ve mahrece iade gümrük ekspertiz raporlarında aynı başvuru kapsamında olmak kaydıyla iki (2) adet beyannameye kadar Oda hizmet harcı ve eksper bedeli birer adet olarak ücretlendirilir; iki (2) adet beyannameden fazla olan başvurularda ise ilave her beyanname için % 50 oranında Oda hizmet harcı ve eksper bedeli alınır.
 • Odamız üyesi olmayan işletmelerin Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Su İhtiyaç Belgesi

Su İhtiyaç Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuruda bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,
 • Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücreti yatırıldığına dair belge (*)
 • Hizmet Standartları Tablosu- 2019

    (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler  Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu

Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler
     (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


Notlar: 

 • (*) Dahilde işlem ve mahrece iade gümrük ekspertiz raporlarında aynı başvuru kapsamında olmak kaydıyla iki (2) adet beyannameye kadar Oda hizmet harcı ve eksper bedeli birer adet olarak ücretlendirilir; iki (2) adet beyannameden fazla olan başvurularda ise ilave her beyanname için % 50 oranında Oda hizmet harcı ve eksper bedeli alınır.
 • Odamız üyesi olmayan İşletmelerin Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu

Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler
     (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


Notlar: 

 • (*) Dahilde işlem ve mahrece iade gümrük ekspertiz raporlarında aynı başvuru kapsamında olmak kaydıyla iki (2) adet beyannameye kadar Oda hizmet harcı ve eksper bedeli birer adet olarak ücretlendirilir, iki (2) adet beyannameden fazla olan başvurularda ise ilave her beyanname için % 50 oranında Oda hizmet harcı ve eksper bedeli alınır.
 • Odamız üyesi olmayan İşletmelerin Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Faydalı Model

Faydalı Model Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler


      (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

 

Not: Odamız üyesi olmayan işletmelerin Faydalı Model Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.

Faydalı Model Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 •     Başvuru dilekçesi,
 •     Kapasite Raporu fotokopisi,
 •     Faydalı Model Kullanım Belgesi aslı,
 •     İmza Sirküleri,
 •     Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)
 •    Hizmet Standartları Tablosu- 2019

 (*)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

 Not: Odamız üyesi olmayan işletmelerin Faydalı Model Ekspertiz Raporu işlemlerinden, 2 (iki) katı Oda Hizmet Ücreti alınmaktadır.