Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İHRACAT BELGELERİ İŞLEMLERİ

E-Belge Sistemi

Belgelerin elektronik ortamda düzenlendiği sistemdir. Firmalar, bu sistem ile ilk olarak foreigntrade.atonet.org.tr adresindeki kayıt başvurusu butonundan şifre oluşturacaklardır. Akabinde bu şifre ile üye giriş bölümünden belgelerini düzenleyebilecek ve çıktılarını alabileceklerdir. 

Hangi ülke için hangi evrak düzenlenir?

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Not : Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticaret yapılmamaktadır.

EUR.1 BELGESİ - EFTA ÜLKELERİ
İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç

EUR.1 BELGESİ - BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan

EUR.1 veya EUR-MED BELGESİ- PAAMK SİSTEMİ (STA) KAPSAMINDA
Fas, İsrail, Mısır, Tunus ve Ürdün

İKİLİ ANLAŞMA -STA GEREĞİ EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
Gürcistan, Filistin, Şili, Morityus,Malezya, Güney Kore, Suriye

MENŞE ŞAHADET NAMESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
Tercihsiz Menşe Kapsamındaki Ülkeler

ÖZEL MENŞE (FORM-A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
Japonya-W-GTİP NO(Tarım Ürünü için P),Beyaz Rusya-(P),Rusya Federasyonu-(P),Ukrayna-(P),Kazakistan-(P), Amerika-(P),Avustralya(Boş Bırakılacak), Kanada(Resmi Onay Yok), Yeni Zelanda(Resmi Onay Yok)

NOT : A.TR dolaşım belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşyanın, işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir ürün olması halinde bu ülkelere A.TR dolaşım belgesi yerine EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenir.

A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği kapsamında, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen, Oda ve gümrük makamlarınca vize edilen belgedir. Söz konusu belge, "Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Karar" çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:

 1. Almanya  15. İsveç 
 2. Avusturya  16. İtalya 
 3. Belçika  17. Kıbrıs Rum Kesimi 
 4. Bulgaristan  18. Letonya 
 5. Çek Cumhuriyeti  19. Litvanya 
 6. Danimarka  20. Lüksemburg 
 7. Estonya  21. Macaristan 
 8. Finlandiya  22. Malta 
 9. Fransa  23. Polonya 
 10. Hırvatistan  24. Portekiz 
 11. Hollanda  25. Romanya 
 12. İngiltere  26. Slovakya 
 13. İrlanda  27. Slovenya 
 14. İspanya  28. Yunanistan 

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.

Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.


Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi

"Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği' nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 7. bölümü olan "Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü" uyarınca; Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalar tarafından düzenlenen ve gümrük idarelerine ve Odalara vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.

Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracatlarda Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenebilen Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgeleri, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 2.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

EUR.1 Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamındaki ürünlerin ihracatında, malın gümrük indiriminden veya muafiyetinden yararlanması amacıyla Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

1. Almanya

9. Arnavutluk

2. Makedonya 

10. Gürcistan

3. Bosna Hersek

11. Sırbistan

4. Filistin

12. Karadağ

5. Tunus

13. Ürdün

6. Fas   

14. Şili

7. Suriye

15. Morityus

8. Mısır

 


Not : EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler; İsviçre Konfederasyonu, Norveç Krallığı, İzlanda Cumhuriyeti ve Lichtenstein Prensliği'dir.

Eur.1 Dolaşım Belgeleri, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.EUR-MED Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) kapsamı ticarette, "Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen, Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı EUR-MED düzenlenebilen ülkeler:

Akdeniz Ülkeleri
 1. Fas
 2. Tunus
 3. Ürdün
 4. İsrail
 5. Mısır

EFTA Ülkeleri
 1. İsviçre Konfederasyonu
 2. İzlanda Cumhuriyeti
 3. Liechtenstein Prensliği
 4. Norveç Krallığı
Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten ve Odalarca onaylanan belgelerdir. Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur. 

FORM A Belgesi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden yararlanmak üzere, aşağıda sıralanan ülkelerce gümrük indirimi uygulanan eşyaların ihracatında düzenlenen belgedir.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne üye ülkeler :
 1. Rusya Federasyonu
 2. Japonya
 3. Beyaz Rusya
 4. Ukrayna
 5. Kazakistan
 6. Kanada
 7. A.B.D.

Yalnızca, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne göre Türk Menşeli sayılan eşyanın ihracatında onaylanan Form A belgesi, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki "Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Belgeler, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğünce, 5.-TL/adet bedel karşılığında satışa sunulur.

ATA Karnesi

ATA Karnesi :

ATA Karneleri, "Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri" kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye ve her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan uluslararası belgelerdir.

ATA Karnesi, gümrük işlemlerini basitleştirir ve kolaylaştırır. Para ve zamandan tasarruf sağlar.

ATA Karnesi, "1 yıl" süre için geçerlidir. Bir yıllık süre içerisinde 4 kez Türkiye'den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Sergi ve fuar ürünleri, tıbbi cihazlar, sanayi eşyası, sanat eserleri, bilgisayarlar, film ekipmanları, fuar standı, kostümler, uydular, yarış atları, bilardo masaları, kuyumculuk eşyaları gibi akla gelebilecek pek çok eşya ATA Karnesi ile yurt dışına götürülebilir.

Hediyeler, tüketilebilen mallar (gıda vb.), tütün ve tütünden mamul, alkol ve alkolden mamul mallar, bir kez kullanılıp atılabilen mallar ve posta trafiği ATA Karnesi kapsamında yer almaz.

ATA Karnesi Almak İçin Gerekli Belgeler :

Şirketler için:

 • Dilekçe (eşya listesi ekli)
 • Proforma Fatura
 • Teminat Mektubu (Proforma Fatura bedelinin yarısı tutarında TOBB adına kesin ve süresiz banka teminat mektubu ya da nakit teminat)
 • Taahhütname (İmza sirküleri ekli)
 • ATA Karnesi bedeli olan 290,00-TL'nin ödendiğine dair makbuz
Belgeler eksiksiz olarak teslim edildiğinde ATA Karnesi alınabilir. Oda tarafından yapılacak onay işleminden sonra karne hamili yurt dışına çıkabilir.

ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler

1. Almanya         39. Kanada
2. A.B.D.              40. Karadağ       
3. Andorra          41. Kıbrıs*
4. Arnavutluk 42. Kore              
5. Avusturalya 43. Letonya       
6. Avusturya      44. Litvanya
7. Bahreyn Krallığı 45. Lüksemburg
8. Belçika             46. Makao         
9. Beyaz Rusya  47. Macaristan 
10. B.A.E.            48. Madagaskar
11. Bosna Hersek 49. Lübnan
12. Bulgaristan  50. Makedonya
13. Cebelitarık   51. Meksika
14. Cezayir          52. Malezya      
15. Çek Cumhuriyeti 53. Malta
16. Çin  54. Morityus     
17. Danimarka   55. Moğolistan
18. Endonezya  56. Moldova
19. Estonya 57. Norveç
20. Fas  58. Pakistan
21. Fransa 59. Polonya
22. Finlandiya    60. Portekiz
23. Fildişi Sahili  61. Romanya
24. G.A.C.           62. Rusya
25. Hırvatistan   63. Senegal
26. Hindistan     64. Sırbistan
27. Hollanda       65. Singapur
28. Hong Kong  66. Slovakya
29. İngiltere       67. Slovenya
30. İspanya         68. Sri Lanka
31. İsrail 69. Şili
32. İsveç              70. Tayland
33. İsviçre 71. Tunus
34. İran 72. Türkiye
35. İrlanda 73. Ukrayna
36. İtalya 74. Yeni Zelanda
37. İzlanda 75. Yunanistan
38. Japonya         


NOT: KKTC İstanbul Sözleşmesine taraf olmadığı için bu ülkeye ATA Karnesi düzenlenememektedir. Geçici süre ile de olsa ticari amaçlı kullanılmak üzere yurt dışı edilen mallarla ilgili olarak ATA Karnesi düzenlenemez.

ATA Karnesinin kaybedilmesi halinde ne yapılmalıdır?
ATA Karnelerinin gümrük idarelerince herhangi bir işlem yapılmadan kaybedilmesi halinde; Karneyi düzenleyen Odaya başvuruda bulunularak, Karnenin kaybedildiği beyan edilir. Bu durumda TOBB tarafından Karnenin kullanılmadığına dair gerekli araştırma yapılarak teminat iade edilir.

ATA Karnelerinin yurt dışında kaybedilmesi halinde; eşyanın geçici ithalatının yapıldığı gümrük idaresine başvurularak, bir tutanakla veya yabancı gümrüklerce hazırlanan özel bir belge ile eşyanın yurt dışı edilmesi sağlanabilir. Yurda dönüldüğünde, Karneyi düzenleyen Odaya başvurularak sertifika talep edilmelidir. Oda tarafından iki nüsha halinde düzenlenen sertifika ile eşyanın yurda dönüş işlemi yaptırılır ve sertifikanın bir nüshası Odaya iade edilir. Sertifikanın usulüne uygun olarak mühürlenmiş olması halinde Karneye karşılık alınan teminat iade edilir.

ATA Karnesi kapsamındaki eşyanın kaybolması, çalınması veya zayi olması halinde ne yapılmalıdır?
Bu durumda, derhal eşyanın bulunduğu yerdeki gümrük makamlarına başvurularak bildirimde bulunulmalıdır. Eşyanın çalınması halinde adli makamlara başvurularak tutanak tutturulmalıdır. Ancak, eşyanın doğal afet sonucu zayi olması dışında kalan durumlar, gümrük vergi ve resimleri sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Süresi biten bir ATA Karnesinin süresini uzatmak mümkün müdür?
ATA Karnelerinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sürenin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte süresi biten bir ATA Karnesinin yerine kullanılmak üzere yeni bir Karne düzenlenerek, eşyanın yurt dışında kalma süresini fiili olarak uzatmak mümkündür. Süresi biten bir Karnenin yerine en çok iki kez Karne düzenlenebilir. Bununla birlikte bu usul ülkeler için bir zorunluluk olmadığından ancak kabul eden ülkelerin gümrüklerince uygulanmaktadır. Konu hakkında doğrudan TOBB'a başvuruda bulunulmalıdır.

ATA Karnesinin sayfalarının yeterli olmaması halinde ne yapılmalıdır?
Karnenin geçerlilik süresi bitmediği halde sayfalarının yeterli olmaması durumunda, Karnenin yerine geçerlilik süresi aynı olan ek bir karne düzenlenmektedir. Bu durumda iki Karnenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Konu hakkında doğrudan TOBB'a başvuruda bulunulmalıdır.SAYISAL TAKOGRAF KARTI İŞLEMLERİ

Sayısal Takograf Sistemi ;
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin AVRUPA ANLAŞMASI (AETR) ve muhtelif Konsey Tüzükleri uyarınca; 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda mekanik veya elektromekanik takograf cihazları yerine kullanılması zorunlu hale gelen takograf sistemidir.

Sayısal Takograf Kartları, takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kartlardır. Takograf kartları, kart hamilinin takograf cihazı tarafından tanınmasını, veri aktarımını ve hafızaya alınmasını sağlar.

Kart Ücretleri :
- Sürücü Kartı: 130,00 TL
- Servis Kartı:  400,00 TL
- Şirket Kartı:   400,00 TL

Sayısal Takograf Kartı almak isteyen sürücü, şirket ve servislerin; ön başvurularını internet üzerinden, staum.tobb.org.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru yapıldıktan sonra belirtilen başvuru merkezine gerekli belgeler ile müracaat yapılır.

Başvuru İçin Gereken Evraklar :
 • Ehliyet aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (3,5x4,5 boyutlarında - arka fonu beyaz)
 • Banka dekontu aslı

Teslim Alma :
Odamız tarafından başvurusu tamamlanmış olan sürücüler, kartlarını en geç 1 hafta sonra, şahsen ya da ön başvuruda belirttikleri 3. şahıslar tarafından Nüfus Cüzdanını yetkiliye göstermek şartıyla, Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü Sayısal Takograf Biriminden teslim alabilirler.

Kayıp Sürücü Kart Başvurusu :
Sürücü kartı kayıp ya da çalıntı olan kişinin ilk olarak bu durumunu resmi makamlar aracılığı ile belgelendirmesi gereklidir. (Emniyet birimleri, Jandarma tarafından tutanak düzenlenmelidir.) Tutanakta sürücü kartı şu şekilde belirtilmelidir;

Sayısal Takograf Kartı

Daha sonra başvuru merkezine Kayıp-Çalıntı Tutanağının aslı ile iptal-ikame işlemi yaptırılarak ödeme ve başvuru yenilenebilir.

Ödeme yaptıktan sonra başvuru merkezine sunulacak belgeler:

 • Nüfus cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
 • Sürücü Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Makbuz (aslı)
 • Fotoğraf (1 adet biometrik 3,5x4,5 ebatında)

Sürücü Kartı Yenileme Başvurusu :
staum.tobb.org.tr internet adresinden başvuru-kart başvurusu menüsüne girerek işlem seçildikten sonra yeni ödeme numarası alınabilir. ödeme yaptıktan sonra başvuru merkezine sunulacak belgeler

 • T.C. Kimlik Kartı (aslı ve fotokopisi)
 • Sürücü Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Makbuz (aslı)
 • Fotoğraf (1 adet biometrik 3,5x4,5 ebatında)

Örnek:
* Lütfen hangi tip kart talebinde bulunacağınızı seçiniz:
 • Sürücü Kartı
 • Servis Kartı
 • Şirket Kartı
 • * Lütfen başvuru tipinizi seçiniz:

a) Yeni Başvuru (İlk defa kart almak için başvuruyorsanız ya da kartınızın geçerlilik süresinin dolmasına 15 günden az kaldıysa bu seçeneği seçmelisiniz.)

b)Yenileme Başvurusu (Kullanmakta olduğunuz kartın geçerlilik süresinin dolmasına 45 günden az kaldıysa ve sürenin son 15 gününe girilmemiş ise bu seçeneği seçmelisiniz.)

TIR KARNESİ İŞLEMLERİ

TIR Karnesi Nedir? :

 

TIR Karnesi işlemleri karayolu taşımacılığında, taşıyıcı firmaların daha güvenli ve daha az işlem yaparak uluslararası ticareti gerçekleştirmelerini sağlar. Uygulama, ülkelerin sisteme dahil olmalarıyla başlar. Ülkemiz 1966 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla sisteme taraf olmuştur. Sistemin düzenli işleyişini sağlamak amacıyla her ülkede kefil kuruluşlar oluşturulur. Tüm bu kuruluşların bağlı bulundukları uluslararası kefil kuruluş, "International Road Transport Union" olup ülkemiz adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kefil kuruluştur


Ankara Ticaret Odası, firmaların sisteme dâhil olması, belgelerin satışı, kontrolü, takibi ve kapatılması işlemlerinde görev yapar. Yapılan bütün işlemler TOBB ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.TIR Sistemine Giriş İçin Hangi Belgelerin Hazırlanması Gerekmektedir? :

 

1. 300 ton kapasiteli 10 araç şartı. (C2 için geçerli olup, C1, C3 ve R2 için geçerli değil)

 

2. 3.000,-USD Nakit Kabul Teminatı


Not: R2 Yetki Belgesi Sahibi firmaların, TIR Sistemine kabulü için 50.000 USD nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her 50.000 USD teminat karşılığı için 25 adet TIR karnesi kontenjanı tanınır. (Teminat Mektubunun Konusu: TIR Sistemine kabul teminatı olmalıdır.)

 

3. TIR sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir BANKA DEKONTU. (Sisteme müracaat ücreti 958,00- TL. Nakit)


-Türkiye İş Bankası Akay şubesi            -IBAN TR67 0006 4000 0024 2010 0127 66

-Akbank Bakanlıklar şubesi                    -IBAN TR73 0004 6001 5300 1000 0560 60

-Yapı ve Kredi. Bank. Çankaya şubesi   -IBAN TR44 0006 7010 0000 0042 7507 95


4. Temsil ve izama yetkili tüm kişilerin;

 

a) Adli Sicil Kayıtı ve Adli Sicil Arşiv Kayıtı (Son altı ay ait)

b) Oda Sicil Kayıt Sureti (Son altı ay ait)

c) Onaylı Mali Tablolar (Son iki yıla ait-YMM/Bağımsız Denetçi/Vergi Dairesi Onaylı)

d) Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki Belgesi türüne uygun)


Başvuru sahibinin işletme merkezinde fiili ve fiziki kontrole yönelik araştırma yapıldıktan sonra yukarıda tanımlanan belge ve koşulların kontrolünden sonra hazırlanan rapor Oda Yönetim Kuruluna sunulur. Odamızın onayından sonra tezkiye (müracaat)  dosyası sisteme yüklenerek elektronik ortamda Birliğe gönderilmektedir.


TIR Sistemi için Yeni Firmaların başvuru ve kuruluş işlemleri, ARKSİGNER programı kullanılarak https://tobbtir. tobb. org.tr web adresi üzerinden gerçekleşmektedir.

 

Not: C1 Yetki Belgesi sahiplerinden herhangi bir Mesleki Yeterlilik Belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin en az birer adet ( ÜDY3) Üst Düzey Yönetici ve ( ODY3) Orta Düzey Yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 Yetki Belgesi sahiplerinin de en az bir adet Orta Düzey Yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi veya yeterli sayıda temsilcilerinin uygun mesleki yeterlilik belgesi alma konusunda açılan eğitim kurslarından birine katıldığını belgelemesi  gerekmektedir.

 

TIR Sistemine Giriş Teminat Bedeli Ne Kadardır? :


Kabul teminatı

TIR Sistemine dâhil edilmesini talep eden her aday, müracaatı sırasında 3.000 ABD Doları nakit kabul teminatını sunmak ve teminat miktarında Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla sonradan yapılacak tüm değişikliklere de riayet etmek zorundadır.

 

KABUL TEMİNATI, TIR Komitesi ve Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla adayın TIR karnesi kullanma hakkının iptali halinde, teminatın iade edilmemesini gerektirecek bir nedenin ortaya çıkmaması şartıyla, karne hamilinin en son TIR karnesi aldığı tarihten 27 ay sonra iade edilebilir.

 

Ancak, KABUL TEMİNATI, firmaya verilen tüm TIR karnelerinin "SAFETIR" verisi bulunması veya tüm TIR Karnelerinin iade edilip herhangi bir sorun bulunmamış ve herhangi bir gümrük makamından usulsüzlük bildirimi veya ödeme talebi alınmamış olması şartıyla, en son düzenlenen TIR Karnesi veriliş tarihini takip eden 12 ay sonunda da iade edilebilir.

 

Diğer teminatlar

 

TIR karnesi ile yapılan bir taşımada, Birlik tarafından bir düzensizlik tespit edildiğinde ya da herhangi bir âkit ülkenin gümrük idaresi tarafından, doğrudan karne hamiline veya garanti zincirine (IRU, Kefil Kuruluş ve sigortacı) bir düzensizlik bildiriminde veya ödeme talebinde bulunulduğunda, gümrük idaresi veya Kefil Kuruluş tarafından verilen süre içerisinde Kefil Kuruluşu ve/veya ilgili gümrük idaresini tatmin edecek deliller temin edilmez ise karne hamili söz konusu TIR karnesi ile yapılan taşıma nedeniyle talep edilen veya talep edilebilecek gümrük vergi ve resimlerini güvence altına alacak şekilde tespit edilen meblağı, nakit veya banka teminat mektubu şeklinde ek teminat olarak Kefil Kuruluşa vermek zorundadır.


TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları gereğince karne hamillerince verilmesi gereken ek teminatlar, aksi belirtilmedikçe, olası gecikme cezalarını da kapsaması için tahmin edilen veya gümrük talebi nedeniyle bilinen meblağın %30 fazlası ile Birlik tarafından belirlenen döviz cinsinden alınır.

 

Gümrük vergi ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin miktarının bilinmemesi ve tahmin de edilememesi halinde, gümrük talebine konu eşya değerinin yarısı kadar teminat alınır.


Gümrük vergi ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin miktarının 500-USD geçmediğinin tespit edilmesi halinde teminat alınmayabilir.

 

Eşya değerinin bilinmemesi halinde teminat, eşyanın miktarı ve niteliği göz önüne alınarak talepte bulunan/bulunacak olan ülke kefil kuruluşunun garanti limitini geçmeyecek şekilde Birlik tarafından belirlenecek döviz cinsinden alınır.

 

Talep Türk gümrük idarelerinden gelmiş ise bu teminat, konunun çözümü için geçecek süre, enflasyon oranları ve benzeri etkenler dikkate alınmak koşulu ile 60.000 Avroyu karşılayacak miktarda Türk Lirası olarak da alınabilir.

 

İade edilmeyen veya kullanılmadan kaybedilen TIR karneleri için alınacak teminat ise,  süresi içerisinde iade edilemeyen veya kullanılmadan kaybedilen her TIR karnesi için 1.000- USD veya 3.000- TL tutarında nakit veya banka teminat mektubu verilmek zorundadır. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu geçerlilik tarihi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren en az 27 ay olmak zorundadır.

 

TIR Karnesi Kullanılırken Hangi Kurallara Dikkat Etmek Gereklidir? :

 

1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet ettiği ülkede verilir.

 

2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayfa, kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kuralların tercümesidir. Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet      zinciri çerçevesindeki TIR taşımasında kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır.

 

3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük kontrolünden geçmesi şartı ile TIR taşımasının varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (kapağın birinci sayfasının birinci maddesi).

 

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi kara yolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir tane karne istenir (aşağıdaki 10 (d) kuralına bakınız).

 

5. Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde söz konusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (aşağıdaki 10 (e) kuralına da bakınız).

 

6. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 2 fazla sayfa istenecektir.

 

7. Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR Karnesi, kara yolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma süresince kullanılan manifestonun bütün yaprakları altındaki 17'nci bölümü imzalar, tarihli mühür basar.


TIR Karnesinin Doldurulması


1. Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir.

 

2. Kayıtla ilgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yarı römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma veya imalatçı numarası gösterilir.


3. Manifesto:

 

a) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle teçhiz etmeleri tavsiye olunur.

 

b) Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına karbon kâğıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez.

 

c) Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir.

  i. Eklenen sayfaların sayısı

  ii. Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları

 

d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numarası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır.

 

e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir.

 

4. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs. Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar belirtilir.

 

5. İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır


Olaylar ve Kazalar


1. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük yetkilileri ile eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler.

 

2. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne "Ağır ve havaleli eşya" sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt       veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar verir.

 

3. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir.

 

4. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır.

 

5. TIR Karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri tavsiye olunur.ADRES, ORTAK ve UNVAN Değişikliği Durumunda Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir? :


ADRES Değişikliğinde ikişer nüsha olmak üzere;

 

a. Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

b. Talepname,

c. Firma bilgi formu


ORTAKLARIN Değişikliğinde üçer nüsha;


a. Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

b. Talepname,

c. Taahhütname,

d. Firma bilgi formu,

e. Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,

f. Tasdikli nüfus kayıt belgesi,

g. Tasdikli ikametgâh belgesi,

h. Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

ı. Mevcut ortak sayısında azalma olması halinde sadece hisse devrini gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile Talepname'nin ibraz edilmesi yeterlidir.ÜNVAN Değişikliğinde ikişer nüsha olmak üzere;


a. Değişikliğinin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

b. Talepname,

c. Taahhütname,

d. Ek Taahhütname,

e. Firma bilgi formu,

f. Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,

g. Yeni unvana göre düzenlenen teminat veya mevcut teminatların geçerli olduğu yönünde ilgili banka teyit yazısı.TIR Karnesi Yaprak Sayfasına Göre Ücretleri Ne Kadardır? :

 

TOBB ve Odamız Yönetim Kurulunca uygun görülen "TIR Karne Bedelleri (Oda Harcı ile Birlikte)" aşağıdaki gibidir:


6 Yaprak  : 227,00 TL

14 Yaprak: 449,00 TL

TIR+         : 146,00 TL

 

Tır Karnesi Tasdik İşlemleri:


a. Karne aslı ve sayfa fotokopileri

b. Firma dilekçesi          


Kullanılan TIR KARNESİ SURET ONAYI her bir sayfa için 10,00 TL