Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'YA BAKIŞ
Kalite Politikamız

ATO'nun misyonunu destekleyen kalite politikası;

Tüm ATO çalışanları olarak; 5174 sayılı kanun ve buna bağlı mevzuat çerçevesinde, ATO üyelerinin istek ve ihtiyaçlarını; mevzuata uygun, şeffaf, uyumlu, hesap verilebilir, tutarlı ve kaliteli bir şekilde karşılamaktır.