Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
Sanayi Belgelendirme Hizmetleri


TÜRK MALI BELGESİ


Türk Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 

-Başvuru Dilekçesi

-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi

-Taahhütname

-IPA Programı Sözleşmesi'nin bir sureti

-Oda Faaliyet Belgesi (Odamız üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmalar için son 3 (üç) ay içinde alınan)

-Eşyanın teminine ilişkin Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Maden Ruhsatı, Alış Faturaları vb. belgeler (Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için)

-Gümrük Giriş Beyannamesi, Alış Faturası, GTİP Numaraları vb. (Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için)

- Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküleri fotokopisi

- Üretici firmalara ait geçerlilik süresi devam eden kapasite raporları (Kapasite Raporu başka Odalar tarafından düzenlenmiş firmalar için son 1 (bir) ay içerisinde ilgili Oda tarafından onaylanmış "aslı gibidir" sureti)

- Gümrük Yönetmeliği'nin 33 üncü ve 42 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde ürünün Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belge

- Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge

 

(*) Hizmet Standartları Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

(*) Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır. 

YERLİ MALI BELGESİ

 

YERLİ MALI BELGESİ


 İmalat Yeterlilik Belgesi
 İmalat Yeterlilik Başvuruları İçin İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi,
- İmza Sirküsü,
- Kapasite Raporu fotokopisi,
- Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).


        (*)Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


  İmalatçı Belgesi
 İmalatçı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
- Başvuru dilekçesi,
- İmza Sirküsü,
- Kapasite Raporu fotokopisi,
- Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).


        (*)Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


 Yerli İmalat Durum Belgesi
 Yerli İmalat Durum Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
- Başvuru dilekçesi,
İmza Sirküsü,
Kapasite Raporu fotokopisi,
Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).


        (*)Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


 Fiili Tüketim Belgesi
 Fiili Tüketim Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
 • Başvuru dilekçesi,
 • Alış-Satış Faturaları Dökümü (Mali Müşavir onaylı),
 • Alış-Satış Faturaları Fotokopileri,
 • Alış-Satış Faturaları kayıtlarını gösteren Yevmiye Defteri ile ilgili sayfalarının fotokopisi (Mali Müşavir onaylı),
 • Üretim Tasdik Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı),
 • Oda Kayıt Belgesi (Yeminli Mali Müşavire ait),
 • SGK Dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Elektrik Faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Gümrük Giriş Beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa),
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretlerinin yatırıldığına dair belge Hizmet Standartları Tablosu

(*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

TÜRK MALI BELGESİ


Türk Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 

-Başvuru Dilekçesi

-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi

-Taahhütname

-IPA Programı Sözleşmesi'nin bir sureti

-Oda Faaliyet Belgesi (Odamız üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmalar için son 3 (üç) ay içinde alınan)

-Eşyanın teminine ilişkin Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Maden Ruhsatı, Alış Faturaları vb. belgeler (Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için)

-Gümrük Giriş Beyannamesi, Alış Faturası, GTİP Numaraları vb. (Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için)

- Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküleri fotokopisi

- Üretici firmalara ait geçerlilik süresi devam eden kapasite raporları (Kapasite Raporu başka Odalar tarafından düzenlenmiş firmalar için son 1 (bir) ay içerisinde ilgili Oda tarafından onaylanmış "aslı gibidir" sureti)

- Gümrük Yönetmeliği'nin 33 üncü ve 42 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde ürünün Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belge

- Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge

 

(*) Hizmet Standartları Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

(*) Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır. 

YERLİ MALI BELGESİ

 
 İmalat Yeterlilik Belgesi
 İmalat Yeterlilik Başvuruları İçin İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi,
- İmza Sirküsü,
- Kapasite Raporu fotokopisi,
- Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).


        (*)Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


  İmalatçı Belgesi
 İmalatçı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
- Başvuru dilekçesi,
- İmza Sirküsü,
- Kapasite Raporu fotokopisi,
- Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).


        (*)Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


 Yerli İmalat Durum Belgesi
 Yerli İmalat Durum Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
- Başvuru dilekçesi,
İmza Sirküsü,
Kapasite Raporu fotokopisi,
Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge (*) (Hizmet Standartları Tablosu).


        (*)Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


 Fiili Tüketim Belgesi
 Fiili Tüketim Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
 • Başvuru dilekçesi,
 • Alış-Satış Faturaları Dökümü (Mali Müşavir onaylı),
 • Alış-Satış Faturaları Fotokopileri,
 • Alış-Satış Faturaları kayıtlarını gösteren Yevmiye Defteri ile ilgili sayfalarının fotokopisi (Mali Müşavir onaylı),
 • Üretim Tasdik Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı),
 • Oda Kayıt Belgesi (Yeminli Mali Müşavire ait),
 • SGK Dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Elektrik Faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait),
 • Gümrük Giriş Beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa),
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretlerinin yatırıldığına dair belge Hizmet Standartları Tablosu

(*) Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.

TÜRK MALI BELGESİ
Türk Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler 

-Başvuru Dilekçesi
-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
-Taahhütname
-IPA Programı Sözleşmesi'nin bir sureti
-Oda Faaliyet Belgesi (Odamız üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmalar için son 3 (üç) ay içinde alınan)
-Eşyanın teminine ilişkin Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Maden Ruhsatı, Alış Faturaları vb. belgeler (Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için)
-Gümrük Giriş Beyannamesi, Alış Faturası, GTİP Numaraları vb. (Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için)
-Üretici ve yüklenici firmalara ait İmza Sirküleri Fotokopisi
-Üretici firmalara ait geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporları (Kapasite Raporu başka Odalar tarafından düzenlenmiş firmalar için son 1 (bir) ay içerisinde ilgili Oda tarafından onaylanmış "aslı gibidir" sureti)
-Gümrük Yönetmeliği'nin 33 üncü ve 42 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde ürünün Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belge
-Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge

Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi 
Taahhütname 
Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır. YERLİ MALI BELGESİ
Yerli Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

-Başvuru Dilekçesi
-Yerli Malı Belgesi talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
-Taahhütname 1 ve 2 (Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı)
-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri (Hesaplamada baz alınan belgeler dahil) (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C, Ek.3-D)
-Ek 3-A'da Yerli Girdi olarak kullanıldığı belirtilen ürünlerin üreticilerinin Sanayi Sicil Belgeleri (Geçerlilik süresi devam eden)
-Yerli katkı oranı hesap cetvellerini mali yönden inceleyen ve doğruluğunu teyit eden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavire ait Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi
-Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam eden)
-Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda üreticileri için)
-Üretimde kullanılan ham maddelerin menşeileriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi, Fatura Fotokopisi ve Üretici Firmaların Sanayi Sicil Belgeleri
-Odamız tarafından düzenlenmiş ve geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu,
-Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)

Yerli Malı Belgesi onay ücretinin yatırıldığına dair belge [900 - (DokuzYüz) Türk Lirası olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) aşağıda belirtilen IBAN numaralarından birine yatırılması gerekmektedir.]

 İş Bankası Akay Şb. TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 
 Akbank Bakanlıklar Şb. TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72 
 Ziraat Bankası Akay Şb. TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32 
 Vakıflar Bankası Merkez Şb. TR21 0001 5001 5800 7293 5864  13 
 Halkbank Çukurambar T. Şb. TR14 0001 2001 3110 0016 0000  38 


Başvuru Dilekçesi 
Taahhütname 
Yerli Malı Belgesi için Mali Verileri İnceleme İzni 
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri 
Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü veznelerine yatırılmaktadır.  

NOT:  Yerli Malı Belgesi başvurusunun, Kapasite Raporunu düzenleyen ilgili Oda'ya yapılması gerekmektedir.


İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
İmalat Yeterlilik Başvuruları İçin İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi
-İmza Sirküsü
-Kapasite Raporu fotokopisi
-Oda hizmet ücreti yatırıldığına dair belge

Başvuru Dilekçesi 
Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


İMALATÇI BELGESİ 
İmalatçı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi
-İmza Sirküsü
-Kapasite Raporu fotokopisi
-Oda hizmet ücreti yatırıldığına dair belge

 Başvuru Dilekçesi 
 Hizmet Standartları Tablosu

(*) Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ 
Yerli İmalat Durum Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi
-İmza Sirküsü
-Kapasite Raporu fotokopisi
-Oda hizmet ücreti yatırıldığına dair belge

 Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.


FİİLİ TÜKETİM BELGESİ 
Fiili Tüketim Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi
-Alış-Satış Faturaları Dökümü (Mali Müşavir onaylı)
-Alış-Satış Faturaları Fotokopileri
-Alış-Satış Faturaları kayıtlarını gösteren Yevmiye Defteri ile ilgili sayfalarının fotokopisi (Mali Müşavir onaylı)
-Üretim Tasdik Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı)
-Oda Kayıt Belgesi (Yeminli Mali Müşavire ait)
-SGK Dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait)
-Elektrik Faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait)
-Gümrük Giriş Beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa)
-Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretlerinin yatırıldığına dair belge Hizmet Standartları Tablosu

 Hizmet Standartları Tablosu 

(*) Oda Hizmet Ücreti, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır.