Görüşlerinizi
Paylaşın
Gürsel BARAN, Ankara Ticaret Odası Başkanı

BAŞKANIN MESAJI

Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Ankara Ticaret Odası, kurulduğu 1923 yılından bu yana tüccarımızın yanındadır.

Hedefimiz, ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmaktır.

Ankara Ticaret Odası olarak odaklandığımız konuların başında, gençlere ve kadınlara öncelik verilerek Ankara'daki girişimci sayısının artırılması gelmektedir. Sosyal ve ekonomik anlamda son derece hayati işlevleri yerine getiren girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, üretimin ve istihdamın artmasını, ülkemizin zenginleşmesini sağlayacaktır.

İçinde bulunduğumuz coğrafyada Türkiye'nin varlığını sürdürebilmesi için "güçlü ekonomi" kadar önemli bir başka unsur da vatan sevgisidir. Hain darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi yeniden cisme kavuşan Çanakkale ruhu, nesilden nesile aktarmamız gereken aziz bir emanettir. Ülkemizi güçlü yarınlara, tarih bilincine ve Çanakkale ruhuna sahip gençlerimiz taşıyacaktır.

Teknolojik gelişmelerin dev adımlarla ilerlediği, işletmelerin küreselleşme düzeyinin arttığı, geleneksel ticaretin e-ticarete evrildiği ve dünyanın açık bir pazar haline geldiği günümüzde, üyelerimizin gelişimlere ayak uydurmasını sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu doğrultuda, küresel ticaretin gereklerine uygun olarak, çağdaş ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla, üyelerimize daha hızlı, kaliteli ve modern bir hizmet vermenin çabası içindeyiz.

Modern teknolojinin sunduğu imkanlarla hizmet kalitesini iyileştirerek, üyelerinin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen Odamız, bilişim altyapısını iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Üyelerimiz e-ATO hizmetimiz sayesinde Oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgesini internet üzerinden elektronik imzalı olarak almaya başlamışlardır. Ayrıca üyelerimize zaman ve mekândan bağımsız olarak güvenilir, rahat ve hızlı erişim imkânı sağlamak, eğitim ve etkinliklerimizden haberdar etmek amacıyla web sitemizi mobil platforma taşımış bulunuyoruz. 

ATO Yönetimi olarak üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak ve ufkunu açmak için çalışmaya devam edeceğiz.