Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'YA BAKIŞ
Tarihsel Gelişim


Cumhuriyetimizle yaşıt olan Ankara Ticaret Odası (ATO), 1923 yılının Mayıs ayında "Ankara Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla kurulmuş ve Anafartalar Caddesi üzerindeki eski bir binada faaliyetlerine başlamıştır.

Odamızın kuruluşunun İzmir İktisat Kongresi'nden birkaç ay sonra gerçekleşmiş olması tesadüf değildir. Kongre'de sunulan grup teklifleri arasında Ticaret ve Sanayi Odaları'nın yurt çapında örgütlenmesi ve yaygınlaştırılması da bulunmaktadır.

22 Nisan 1925 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çıkarılmış, 1926 yılında da Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, 350 tüccar, 800 küçük esnaf ve sanatkâr üyesi ile hukuki kimliğini kazanmıştır.

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, savaş sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929 dünya ekonomik bunalımının etkisiyle uzun süre varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır.

655 sayılı kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 yılında 4355 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, 1950'den sonra hükümetle yakın diyalog kurmuş, 1950 yılında yürürlüğe giren 5590 sayılı kanun temelinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) kurulmasına öncülük etmiş ve yönetiminde görev almıştır. Söz konusu kanun çerçevesinde Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meslek gruplarını yeniden belirlemiş ve organlarını oluşturmuştur.

Odamız, özel sektör temsilcisi olarak, ülkemizin büyük sanayi kuruluşlarından Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin kurucu üyeleri arasında da yerini almıştır.

1964 yılında Ankara Sanayi Odası'nın kurulmasıyla Odamız, "Ankara Ticaret Odası" adıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Ankara Ticaret Odası, yasada tanımlanan görev ve yetkilerini yerine getirmenin ötesinde özel teşebbüsün sesi olma özelliğini her zaman korumuş, ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmuştur.

160 bini aşkın üyeye ulaşan Odamız bugün geldiği noktada dinamizm, yenilik ve iletişimi simgelemektedir. Odamız, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak etkin ve kaliteli hizmet sunma, meslek ahlakı, dürüstlük ve güveni hâkim kılma, ülke sorunlarına karşı duyarlı olma politikasını sürdürmektedir.