Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'YA BAKIŞ
Vizyonumuz ve MisyonumuzVİZYONUMUZ

 

Türkiye'nin ekonomisinin ticaret-bilgi-iş ahlakı etkileşimine dayalı olarak büyüme, kalkınma ve dönüşümünün sağlanması konusunda katalizör olan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

 

 

MİSYONUMUZ

 

Ankara Ticaret Odası; Ankara'da pozitif bir iş ortamı ve dinamik bir iş yaşamını teşvik edilmesi amacıyla üyelerinin mesleki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldıran, menfaatlerini etkili biçimde savunan ve onları başarmaya yönlendiren, destekleyen ve geliştiren bir kurumdur.

 

ATO, iş ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni, disiplini, mesleki ahlak ve dayanışmayı hakim kılmak üzere yasal görevlerinin yanında girişimci bireylere; ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel sorunları karşında "biz duygusu"ndan hareketle "sen kazan ülken kazansın" anlayışının kazandırılmasını misyon olarak seçmiş bulunmaktadır.

 

Ankara Ticaret Odası misyonunu yerine getirirken, 21. yüzyıl sürecinde Türkiye'nin kültürel değerlerini çalışma ve ticaret hayatının merkezine alarak dengeli bir insan-ticaret-kültür etkileşimi ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen bir girişimcilik modeli çerçevesinde iç ve dış ticarete yönelik yatırım ve faaliyetleri destekleyerek ülke kalkınmasına katkı sağlar.