Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ RANDEVU İLE YAPILMAKTADIR. LÜTFEN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) 07/01/2021 TARİHLİ GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

GENEL HÜKÜMLER

  • Yeni Kuruluş İşlemleri ve Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi gereken durumlarda şirket ortak/yetkili 65 YAŞ üstü olması halinde Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye göre düzenlenmiş GÜNLÜK GEÇERLİ Sağlık Raporu getirilmelidir.
  • Şirket kuruluşları ve müdürlüğümüzce düzenlenen tescil talepnamelerinde MERSİS sisteminden doğrulaması yapılabilen kimlikler olması sebebiyle kabul edilen geçerli kimlikler: nüfus cüzdanı, çipli yeni kimlik kartı, geçici koruma kimliği, mavi kart, geçici kimlik belgesi.İŞLEM İÇİN GELİNDİĞİNDE DİĞER KİMLİK TİPLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
  • Kooperatiflerin tescil başvuruları öncesinde defterleri yanında bulunmak suretiyle genel kurul toplantı tutanağı ve karar örneklerinden fotokopi çektirerek gelmeleri işlemlerin daha hızlı ilerlemesi açısından gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU YETKİLİ/ORTAKLAR HAKKINDA

  • Yabancı gerçek/tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir.
  • Yabancı gerçek/tüzel kişinin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belgesi bulunmalıdır.
  • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport fotokopisi bulunmalıdır.
  • Esas sözleşmenin veya tescil talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğü nde imzalanması, kişinin yabancı ve Türkçe okur-yazar olmaması durumunda Yeminli Tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir. Tercümanın güncel yemin zaptının (noter yemin zaptı veya TC Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş olan tercüman bilirkişi listesinde isminin bulunduğunu gösteren belge) ve nüfus cüzdanı aslının yanında bulunması zorunludur.
  • Ortak ya da yetkili kişinin yabancı tüzel kişi olması durumunda, şirketin faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösterir belgenin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTİL) hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 219,20 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 696,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 696,00 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
GÖREV TAKSİMİ (TESCİLİNİN TALEBİ DURUMUNDA) 696,00 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 115,00 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 2861,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL TL

SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL
SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) 0 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 696,00 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 219,20 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 2861,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 2861,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TADİL 696,00 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 219,20 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 696,00 TL
TEMSİL VE İLZAM 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM 696,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 219,20 TL

TTK 338.MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
HUZURDA İMZALI ANASÖZLEŞME TASDİKİ(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

TTK 198. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 696,00 TL

LİMİTED ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 219,20 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 696,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 696,00 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 115,00 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
KARAR 696,00 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 2861,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 696,00 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 219,20 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 2861,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 2861,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TADİL 696,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 219,20 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 696,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 696,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 696,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 219,20 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 115,00 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

TTK 574. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

KOLLEKTİF ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YENİ KURULUŞ 1269,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 500,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 500,00 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 314,20 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 115,00 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 1269,80 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 314,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 123,60 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 1269,80 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 1269,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 123,60 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 314,20 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 123,60 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 314,20 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 123,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

KOMANDİT ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
YENİ KURULUŞ 1269,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 500,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 500,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 314,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 115,00 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 1269,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
Sermaye Artırımı 314,20 TL
Sicil Tasdiknamesi 72,60 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 123,60 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 1269,80 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 1269,80 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 123,60 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 314,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 314,20 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 123,60 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

KOOPERATİF

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 00,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
YENİ KURULUŞ 00,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 219,20 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 85,30 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 85,30 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 85,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
KARAR 219,20 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 442,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 85,30 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 442,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 442,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TADİL 219,20 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 85,30 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 219,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 85,30 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 442,50 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 85,30 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

İŞ ORTAKLIĞI

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL
KARAR 0 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 0 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 0 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 0 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

GERÇEK KİŞİLER

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
YENİ KURULUŞ 442,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 85,30 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 219,20 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 85,30 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 219,20 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 442,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 85,30 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 442,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 442,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 219,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 85,30 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 85,30 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 442,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

HALEFİYET EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HALEFİYET 219,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI (HİZMET BEDELİ) 115,00 TL
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ 72,60 TL

TİCARİ İŞLETME

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 115,00 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 500,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
YENİ KURULUŞ 2861,40 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 72,60 TL
HİZMET BEDELİ 12,00 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
KARAR 637,90 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 2861,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 219,20 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 2861,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 2861,40 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 115,00 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 219,20 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 637,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 72,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 115,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 219,20 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 72,60 TL

KARAR ÖRNEKLERİ
MEVZUAT

MEVZUAT