Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'YA BAKIŞ
ODA MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI

MUSTAFA DERYAL MECLİS BAŞKANI


ALAATTİN DOĞAN MECLİS BŞK. YRD.

VECDET FEHMİ ŞENDİL MECLİS BŞK. YRD.


FATİH SERTAÇ BULUT MECLİS DİVAN KATİBİ