Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO BAŞKANI BARAN 4. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ'NE KATILDI.

-ATO BAŞKANI BARAN: "ANKARA'NIN ANADOLU'NUN DÜNYAYA AÇILAN MARKASI OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

 

17 EKİM 2019-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kentlerin markalaşması için strateji geliştirilmesi konusunda kent yönetimi ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının devreye girdiğini belirterek, ATO olarak Ankara'nın ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir başkent olması için çaba harcadıklarını söyledi. Baran, "Ankara'nın Anadolu'nun dünyaya açılan markası olması için çalışıyoruz" dedi.

 

ATO Başkanı Baran, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV), Kent Araştırmaları Enstitüsü, TOBB ETÜ ve İdeal Kent Dergisi tarafından düzenlenen, 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'ne katıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Baran, kentleşmenin yapısı gereği ekonomik nitelik taşıdığını kaydetti. Sanayileşme ile birlikte gelişen kentleşmenin, değişen tarımsal yapının ve alım gücünün vatandaşı köyden kente göçe mecbur bıraktığını anlatan Baran, toprak yetersizliği, düşük verim, tarımda makineleşme, doğal afet, eğitim imkânlarının azlığı ile iklim koşulları gibi etkenlerin de kente göçün itici unsurları arasında olduğunu kaydetti.

 

Eğitimden sanata, ticaretten turizme, altyapıdan göçe kadar kentleşme konusunun pek çok alanı ilgilendirdiğini dile getiren Baran,  "Kentleşme sürecini hızlandıran teknolojik gelişmeler, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte dünyayı önemli bir dönüşüm sürecine soktu. Dördüncü sanayi devrimini yaşadığımız bu günlerde, dünya, insanlar nerede yaşarsa yaşasın fark etmeksizin bir kent çağı yaşıyor" dedi.

 

Ülkelerin milli hasılalarının gelişmesinde kentleşmenin önemli bir rol oynadığını anlatan Baran, kalkınma göstergelerinden biri sayılan kentleşmenin pek çok sorunu beraberinde getirdiğini söyledi. Baran, "Kentsel gelişme sürecini en etkin biçimde ekonomik faktörler ve faaliyetler yönlendiriyor. Bu da kentlerin üç önemli işlevini ortaya çıkarıyor. Bunlar istihdam sağlama, pazar oluşturma ve vergi toplama. Küreselleşme süreciyle birlikte kentlerin bu işlevleri rekabet konusu oluyor ve kentler, ulusal ve uluslararası sermayeyi, yatırımcıyı ve turisti kendine çekerek ekonomik gücünü artırma isteği duyuyor. Bunun için de kendine özgü kimlik unsurlarını kullanarak markalaşma yoluna gidiyor" diye konuştu.

 

 

"ÜYELERİN YENİ ÇAĞA HAZIRLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR"

 

Türkiye'nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olan Ankara Ticaret Odası'nın  'Kentleşme ve Ekonomi' konusunun merkezinde yer aldığını söyleyen Baran, "Bünyemizde bulunan 67 meslek komitesinin, mesleklerine ilişkin sorunların çözümü yönünde adımlar atmaktan tutun da, o mesleklerin sağlıklı şekilde devam etmesi, ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanın yetiştirilmesi, hâlihazırda faaliyet gösterenlerin çağın gereklerine uygun şekilde bilgilerini güncellemesi ve yeni çağa hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

 

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir başkent için çalıştıklarını ifade ederek, ATO'nun gerçekleştirdiği proje ve hizmetlerden bahseden Baran, "Çalışmalarımızı üyelerimizin maksimum faydası üzerine inşa ediyoruz. Üyelerimizin verimliliği, Ankara'nın verimliliği, Türkiye ekonomisinin büyümesi anlamına geliyor" diye konuştu.

 

18 Ekim'de sona erecek Kongre'nin açılışında, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  Kent Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Emir Osmanoğlu, Kent Araştırmaları Kongresi Düzenleme Kurulu Temsilcisi Zafer Çelik, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Danışmanı Süreyya Serdengeçti, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Genel Başkanı Levent Uslu da birer konuşma yaptı.  

 

Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu tarafından ATO Başkanı Baran'a teşekkür plaketi takdim edildi.