Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO 2020 YILINDA ÜYELERİNİN İHRACATINI DESTEKLEYECEK

ATO BAŞKANI BARAN: "ANKARA'YI ANADOLU ÜRÜNLERİNİN İHRACAT MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

 

28 ARALIK 2019 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Baran, ATO olarak 2020 yılında Ankara'nın ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, "Üyelerimizin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak başta olmak üzere yürüteceğimiz çalışmalarla Ankara'yı Anadolu'nun ürünlerinin ihracatı için merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

 

Ankara Ticaret Odası'nın 2020 Yılı Programı ve Bütçe Görüşmeleri, yılın son meclis toplantısında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, 2019 yılı çalışmaları hakkında kısa bilgi vererek, yıl boyunca üye odaklı bir anlayışla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ankara'yı her alanda geliştirecek projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını bildiren Baran, çalışmaları hayata geçirirken hem hizmet kalitesini yükseltmeyi hem de kaynakları etkin kullanmayı hedeflediklerini kaydetti.  Baran, "2019 yılı bütçesini çok verimli kullanarak yaptığımız etkin çalışmalarla gelirlerimizi yüzde 16 oranında artırdık, verimli tasarruflarla giderlerimizi de yüzde 32 oranında azalttık" dedi.

 

-ANKARA EKONOMİSİNİ GELİŞTİRECEK PROJELER-

 

Konuşmasında 2020 programı hakkında bilgiler veren Baran, "Geçmişi başarılarla dolu olan Odamız, 2020 yılında bu başarılara yenilerini ekleyerek yoluna devam edecek" dedi.

 

Üye memnuniyeti anketlerinde, son üç yıldır ATO üyelerinin memnuniyet oranının düzenli olarak arttığını bildiren Baran,  "Üye memnuniyetine dayalı, hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutan bir Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki çalışma döneminde de bütçe imkânlarımızı üyelerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, kaynaklarımızı etkin biçimde kullanmayı, hizmetlerimizi geliştirmeyi, hukuki çerçevede hükümetimiz, bakanlıklarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer paydaşlar ile uyum ve iş birliği içerisinde sektörlerimizin sorunlarına çözüm arayarak, Ankara ekonomisini her alanda geliştirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

 

-"HEDEF ANKARA İHRACATINI ARTIRMAK"-

 

2020 yılında Ankara'nın ihracatını artırma çalışmalarına hız vereceklerini kaydeden Baran, "Ankara'nın mevcut potansiyelinin daha da geliştirilmesini, dünya ticaretinden daha fazla pay almasını ve her alanda sürdürülebilir bir başarıyı yakalamasını arzu ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2071 vizyonuna ulaşması konusunda Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

 

-SEKTÖREL SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI-

 

2019'da 67 meslek grubuna kayıtlı 2 bin 205 ana faaliyet alanına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için 655 komite toplantısı gerçekleştirildiğini belirten Baran, "1.659 komite kararı alan meslek komitelerimiz, 2020 yılında da sektörel bazlı sorunların çözülmesi için gayret gösterecekler" dedi. Baran, Ar-ge ve inovasyon yatırımlarına öncelik vererek üretim teknolojilerinde yaşanan gelişime uyum sağlanabilmesi için takipte olacaklarını, özel sektör yatırımlarının artması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmalar yürüteceklerini, mevzuat değişiklikleri, mesleki gelişmeler, fuarlar, iş birliği olanakları, ihaleler ve benzeri konularda üye bilgilendirmelerini sağlayacaklarını söyledi. Dijital dönüşüm çalışmalarıyla online e-belge hizmetini, 2020 yılında 7/24 hizmet verecek şekilde geliştireceklerini belirten Baran, Tek Noktadan Hizmet uygulamasını da geliştirerek harcamalardan tasarruf edilmesi konusunda çalışmalar yürüteceklerini de dile getirdi.

 

-"YENİ UÇUŞ NOKTALARI HEDEFLENİYOR"-

 

Direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarına 2020'de de devam edeceklerini kaydeden Baran, "Kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni pazarlara açılmaları konusunda üyelerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Girişimlerimiz sonucunda Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin, Viyana, Londra, Roma ve Bakü'ye başlatılan direkt uçuşların arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. İhracat potansiyeli yüksek yeni uçuş noktalarının eklenmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

 

ATO üyelerinin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için Büyükelçiliklerle yaptıkları iş birliği çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Baran, "Yabancı ülkelerin sektörel ve diplomatik temsilcileri ile üye firmalarımızı bire bir görüştürme ve ağ oluşturma hedefimiz doğrultusunda eşleştirme toplantıları, sektörel çalıştaylar, yatırım, ticaret ve iş birliği fırsatları toplantıları, heyet ziyaretleri, ülke günleri ve iş forumları gibi etkinliklere devam edeceğiz" dedi. Üyelerinin yurt dışı fuarlara katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Baran, üyelere yeni iş alanları ve vizyon kazandırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa fuarlar düzenlemek için çalışmalar sürdüreceklerini de söyledi. HİSER Projesi kapsamında sağlık turizmi sektöründe yer alan hizmet sağlayıcılarının uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, markalaşması, mevcut marka değerlerinin yükseltilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik proje başlatmayı hedeflediklerini kaydeden Baran, bu sayede Ankara'yı sağlık turizmi alanında bir dünya kenti yapma hedefi doğrultusunda önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

 

-ANKARA ÜRÜNLERİ MARKALAŞMA YOLUNDA-

 

Ankara ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışmaları da sürdürmeye devam edeceklerini belirten Baran, "Yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, üreticinin emeğini kıymetlendirmek ve Ankara'yı Anadolu'nun ürünlerinin ihracatı için merkez haline getirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz.  Coğrafi İşaretlere Yönelik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Eylem Planı kapsamında, Ankara'nın coğrafi işaret potansiyelinin belirlenmesi, denetim sisteminin kurulması, tanıtım, iş birliği geliştirme ve tutundurma faaliyetleri yürüteceğiz. Ankara'nın yöresel ürünleri olan Ankara Döneri, Ankara Simidi, Ankara Tavası ve Ankara Erkeç Pastırması için Odamız tarafından tescil alınmıştı, Ankara Keçisi Tiftiği başta olmak üzere yöresel bazı ürünler için de coğrafi işaret tescili çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nı devam ettirmek istediklerini belirten Baran, "Marka bilincini geliştirmek, firmaları markalı ürünler üretmeye teşvik etmek, Ankara'da marka iklimi oluşturarak Ankara'dan ulusal ve uluslararası markalar çıkmasını sağlamak ve katma değer sağlayan işletmelerin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nı yeniden gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

 

-TURİZMİN BAŞKENTİ ANKARA OLACAK-

 

Baran, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliği ile kooperatifleşme modelini kullanarak Ankara ticaretine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Baran, "Ankara'da yeni ticaret ve sanayi bölgelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin ve ticaret sitelerinin oluşturulmasına öncülük edeceğiz.  Ankara'nın sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelinin, yüksek standartlı hastanelerinin ve jeotermal kapasitesinin, ekonomik değere dönüştürülmesi ve Ankara'nın sağlık turizminde uluslararası marka haline gelmesine yönelik girişimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

 

Ankara Fuar ve Kongre Merkezi'nin en kısa sürede tamamlanması için ortaklarla birlikte çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Baran, "Ankara'nın tanıtımına yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası kongre ve fuar etkinliklerini şehrimize kazandırmak hedefi ile Odamız bünyesinde oluşturulan Ankara Kongre ve Ziyaretçi Büromuz, Ankara'nın kongre ve sağlık turizminde çekim merkezi haline gelmesi ve dünyada bir marka şehir olarak algılanması vizyonu ile çalışmalarını sürdürecek. Başkent'i tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi, medikal sanayi ve ileri teknolojili sektörlerde öncü, tarım ve gıda üretiminde lider, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir haline getirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

 

-GÜÇLÜ TİCARET İÇİN EĞİTİM-

 

2020 yılında eğitim faaliyetlerini de sürdüreceklerini belirten Baran, üniversite öğrencilerine yönelik düzenledikleri Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi'ni üyelere yönelik olarak da hayata geçireceklerini söyledi. Baran, "Verimliliğin, kurumsal kapasitenin ve rekabetçiliğin artırılması, sektörel iş birliği ve iletişim ağının güçlendirilmesi amacıyla mesleki amaçlı konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel ve bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz" dedi.

 

Türkiye'ye ve Ankara'ya değer ve katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine desteklerinin yeni yılda da süreceğini kaydeden Baran, "Yeni neslin Kurtuluş Savaşı'nın önemini kavraması amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediğimiz ve bugüne kadar 3 bin çocuğumuzu faydalandırdığımız Duatepe Yeniden Diriliş Eğitim Gezileri'ni, öğrenci sayısını artırarak devam edeceğiz. Mesleki ve teknik liselerde okuyan gençlerimize ahilik değerlerimizin aşılanması amacıyla verdiğimiz hediye kitaplar, atölye ve demirbaş destekleri, fabrika ziyaretleri ve eğitim gezileri gibi maddi ve manevi desteklere aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi.