Görüşlerinizi
Paylaşın
...

Sayın Üyemiz,

T.C. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 01.12.2020 tarih ve 2020/85 sayılı kararı ile;

  • Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
  • Hafta içerisinde yer alan günlerde ise (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
  • Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yukarıda anılan kararın C Bölümünde belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,

karar verilmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan firmalar, Valilikçe belirlenen NACE kodlarına göre tespit edilmektedir.

Odamız üyesi muafiyet kapsamındaki firma yetkililerinin ve yanlarında çalışanların, denetimlerde bu kapsamda olduklarını belgelendirebilmelerini teminen, https://calismaizni.atonet.org.tr/ linkinde yer alan formun doldurulması ve ekrana SGK "Sigortalı Hizmet Listesi"nin görüntüsünün yüklenmesi gerekmektedir.

Muafiyet kapsamında olan firma yetkilileri ve çalışanları için, muafiyet kapsamında olduğunu belirtir SMS, hak sahibinin GSM hattına, başvuruyu takiben, işlem sırasına göre iletilecektir.

Başvuru talepleri haftalık olarak yapılacak olup, gelen SMS sadece o hafta  sonu için muafiyet sağlamaktadır.

Başvurular sadece Odamız üyesi firmalar tarafından yapılabilecektir.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası

 

  • Ankara Ticaret Odası Çalışma İzni Başvuru Portalı'na ulaşmak için tıklayınız. 

  • T.C. Ankara Valiliği'nin belirlediği muafiyet kapsamında olan NACE kodları listesine ulaşmak için tıklayınız.
  • T.C. Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin yazısı için tıklayınız.  

ÖNEMLİ NOT: Alınan Çalışma izni, işe gidiş-geliş veya işin kapsamı içindeki güzergahı ile sınırlı olacak şekilde kullanılabilecek ve 2020/85 sayılı karar çerçevesinde üretim ve tedarik zincirindeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kısıtlı olup, amaç dışı veya 2020/85 sayılı kararda müsaade edilen faaliyet alanını ihlal eder şekilde kullanımının tespiti halinde, kolluk güçlerince yasal işlem uygulanmasını engellemez.