Görüşlerinizi
Paylaşın
İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmeliklerin yayımlandığı bilgisi verilerek, yönetmeliklerdeki değişikliklere ilişkin bilgi notu paylaşılmıştır.

 

-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası