Görüşlerinizi
Paylaşın
KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından 10.01.2022 tarihinde Odamıza iletilen yazıda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin bileşenlerinden birinin de Hibe Programı olduğu ve AB'nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT-II) kapsamında sağlanan AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https://kayist.org/ aracılığıyla ilan edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70.000.000 Avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandıracaktır. Hibe Programı, hâlihazırda faaliyette olan işletmelerin operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla kayıtlı istihdam yaratma şartına bağlı olarak belirlenen 24 Proje ili'nde uygulanacak olup, bu illerde Türk vatandaşları ve mülteciler için yeni kayıtlı istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır.

Hibe Programına ilişkin olarak hazırlanan Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu ile diğer detaylı bilgiler https://kayist.org/ web sayfasında yer almakta olup Hibe Programı'na ilişkin sorular kayist@kalkinma.com.tr e-posta adresine de iletilebilecektir.

Ayrıca, Hibe Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak çevrimiçi/fiziksel bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği ve toplantı tarihleri ve daha detaylı bilginin https://kayist.org/ adresinde yer alan "Duyurular" ve "Haberler" sayfalarında yayınlanacağı bilgisi verilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası