Görüşlerinizi
Paylaşın
SUUDİ ARABİSTAN TİCARİ GİZLEME İLE MÜCADELE PROGRAMI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen duyuruda, Suudi Arabistan'da  (SA)  faaliyet lisansı temininde ve vergi yükümlülüklerinde Suudi vatandaşlara daha elverişli şartlar sağlanması nedeniyle,  yasak olmasına rağmen,  genellikle küçük ve orta ölçekli ticari faaliyet göstermek isteyen yabancı girişimcilerin güvendikleri bir SA vatandaşı ile gayri resmi ortaklık kurarak, ekonomik faaliyette bulunmasının ülkede yaygın bir uygulama olduğu bildirilmektedir.

"Ticari Gizleme" olarak isimlendirilen bu uygulamada, Suudi tarafın herhangi bir minimum yatırım tutarı olmaksızın, işletme ruhsatını temin ederek yabancı tarafın ticari faaliyetleri yürütmesine imkân sağladığı, bununla birlikte güvene dayalı ortaklık ilişkisi kurarak SA'da yatırım yapıp şirket işleten ancak şirketin resmi sahibi olan Suudi tarafından şirketle ilişiği kesildiği için zarara uğrayan çok sayıda yabancının bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu uygulamaları önlemek amacıyla, SA Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2021 tarihinde Ulusal Ticari Gizleme ile Mücadele Programı'nın  (National Anti-Concealment Program)  hayata  geçirilerek işletmelerin gerekli şartları yerine getirerek cezasız şekilde yasal statülerini kanuna uygun hale getirmelerine imkan tanındığı, anılan programın süresinin 16 Şubat 2022 tarihinde dolacağı, geçiş süresinden sonra bu tarz şirketlere daha sıkı denetimlerin yapılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası