Görüşlerinizi
Paylaşın
TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENMESİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, transit ticaret kapsamında menşe şahadetnamesi düzenlenmesi hakkında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

Türkiye'de yerleşik firma tarafından, yurt dışında yerleşik firmadan satın alınıp, doğrudan doğruya bir diğer ülkedeki firmaya transit ticaret kapsamında satışı yapılan eşya için, menşe/ihracatçı ülkenin düzenlemiş olduğu menşe şahadetnamesinin esas alınarak ülkemizde yeni menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin mümkün olup olmayacağı ve onay işlemleri esnasında, menşe/ihracatçı ülke tarafından düzenlenmiş menşe şahadetnamesi ile ticari (orijinal) fatura, taşıma belgelerinin Odalarımıza ibrazının yeterli olup olmayacağına ilişkin olarak;

Türkiye'den ihracatta menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin hususların Gümrük Yönetmeliği'nin 42. maddesinde düzenlendiği ve söz konusu maddede menşe şahadetnamesinin ihracatçı veya kanuni temsilcisinin talebi üzerine düzenleneceği ifade edilmiş olup, Türkiye'den ihraç edilmeyen bir eşya için Türkiye yetkili makamlarınca menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin uygun değerlendirilmediği ifade edilmektedir.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası