Görüşlerinizi
Paylaşın
ANKARA TİCARET ODASI KURUMSAL LİSANSLAMA YERİNDE DESTEK HİZMETİ VE DANIŞMANLIK ALIMI İŞİ

Sayın Yetkili,

 

1. Ankara Ticaret Odası "KURUMSAL LİSANSLAMA YERİNDE DESTEK HİZMETİ VE DANIŞMANLIK ALIMI İŞİ'' için hazırlanmış ihale dokümanlarını Satınalma Müdürlüğü'nden bedelsiz temin edebilirsiniz.

2. İhale dokümanlarının okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiğine ilişkin firma yetkilisi tarafından her sayfasının kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.

3. İstekliler tekliflerini en geç 30.03.2022 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar; Ankara Ticaret Odası - Satınalma Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2176.Cadde No:1/1 06530 Çankaya/ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir.

4. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

6. İrtibat için; (312) 201 81 07 - 14 - 77 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

7. Ankara Ticaret Odası, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Ankara Ticaret Odası 

Genel Sekreterlik