Görüşlerinizi
Paylaşın
GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİNDE YAPILAN TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi'nde yapılan teknik düzenlemelere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 05.08.2022 tarihli yazıya atfen; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi"nin devreye alındığı, anılan sistem ile  Ticaret Bakanlığı'nın BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü'nde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve Mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği hususları bildirilmiştir.

Söz konusu sistemde, firma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgileri vergi numarası bazında sorgulanabilmekteydi.

Konu ile ilgili olarak yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;

- Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanı sıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi,

- Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi,

yönünde teknik düzenleme yapılmıştır.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası