Görüşlerinizi
Paylaşın
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI MEVZUAT HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen ,"Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" ve "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin" 01.08.2022 tarih ve 527233 sayılı yazıda; 18.06.2022 tarih ve 31870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği  bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, söz konusu mevzuata güncellenerek derç edilmesi nedeniyle 11.06.2019 tarihli ve 4401 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" ile 04.12.2018 tarihli ve 91311 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge"nin 27.07.2022 tarih ve 521005 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yürürlükten kaldırıldığı  belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası