Görüşlerinizi
Paylaşın
RUSYA FEDERASYONU'NA YAPTIRIMLAR KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE ŞİRKETLER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2022 tarihli yazısına istinaden, Tiflis Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Rusya Federasyonu'na uygulanan yaptırımlar kapsamı eşya ve firmalara ait eşyaya yönelik Gürcistan Gümrük İdaresi'nin uygulamaları ile söz konusu Müşavirliğin çalışmaları ve konuya dair görüşleri hakkında bilgi  verilmektedir.

Tiflis Ticaret Müşavirliği'nden alınan ilgili yazıda özetle;

- Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında çok sayıda ürünü ve firmayı kapsar biçimde genişletilen uluslararası yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticaret ve taşımacılık yapan firmaların Gürcistan tarafından ticari geçişlerinde sıkı kontrole tabi tutulduğu,

- Son dönemde Müşavirliklerine intikal eden vakalarda ABD, AB ve Birleşik Krallık tarafından yayınlanan listelerde yer alan eşya ve/veya bu listelerdeki yaptırım kapsamında olan firmalara ait eşyanın, Gürcistan tarafından ülkeye kabul edilmeyerek geri çevrilmesinde artış yaşandığı ve Müşavirliklerinin girişimlerine rağmen idari kararın değişmediği,

- Sınırdan geri çevrilme vakalarına çözüm olmak üzere, Gürcistan tarafından kabul edilmeyecek eşyanın listesinin Gürcü idareden Müşavirliklerince talep edilmiş olmakla birlikte AB ve ABD gibi ülkelerin ilan ettiği ve uyguladığı yaptırım listelerinin esas alındığı ve ayrı bir liste paylaşımının mümkün olmadığı yönünde cevap alındığı,

- Bu kapsamda Gürcistan Gümrük İdaresinin kontrollerinin sıkılaştığı ve yaptırım kapsamı eşyanın ülkeye kabul edilmeyerek geri çevrilme riskinin arttığının gözlemlendiğini,

- Bu itibarla; nakliyecilerimizin bu durumu dikkate alarak taşınacak eşyaya ilişkin gerekli araştırmayı önceden yapmalarının gerekli görüldüğü, ayrıca geçiş belgesi Rusya'dan çıkışta kapanan ancak Gürcistan'a kabul edilmeyen sürücülerimizin Gürcistan-Rusya arasında tampon bölgede yeni geçiş belgesine sahip olmamaları nedeniyle mahsur kalmalarının önüne geçilmesi hususları belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası